Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-02f26844-9993-4093-b56e-b132b39877ea

Czasopismo

Journal of Ecological Engineering

Tytuł artykułu

Thermal Conversion of Municipal Waste Into Energy: Prospects for the Sub-Carpathia

Autorzy Jurczyk, Ł.  Koc-Jurczyk, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Dumping municipal waste is the least expensive and most commonly used method of disposing solid waste. However, there is an alternative, two-in-one, solution: conversion of waste to energy. Non-recyclable waste can be turned into heat, electric power or fuel using various processes, such as gasification, pyrolysis or anaerobic fermentation. This is how residual waste can serve as sustainable local source of energy, additionally, contributing to environmental protection and, to a significant extent, energy supply security.
Słowa kluczowe
EN municipal waste   waste-to-energy   Sub-Carpathia  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Journal of Ecological Engineering
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 157--165
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Jurczyk, Ł.
  • University of Rzeszow, Faculty of Biology and Agriculture, Department of Biological Basis of Agriculture and Environmental Education, 1b Cwiklinskiej St., 35-601 Rzeszow, Poland
autor Koc-Jurczyk, J.
  • University of Rzeszow, Faculty of Biology and Agriculture, Department of Biological Basis of Agriculture and Environmental Education, 1b Cwiklinskiej St., 35-601 Rzeszow, Poland, jjurczyk@ur.edu.pl
Bibliografia
1. Chen P., Xie Q., Addy M., Zhou W., Liu Y., Wang Y., Cheng Y., Li K., Ruan R. 2016. Review Utilization of municipal solid and liquid wastes for bioenergy and bioproducts production. Bioresour Technol, 215, 163–172.
2. Dahlquist E., Vassileva I., Wallin F., Thorin E., Yan J. 2011. Optimization of the energy system to achieve a national balance without fossil fuels. Int J Green Energy, 8, 684–704.
3. Jaglarz G., Generowicz A. 2015. Charakterystyki energetyczne odpadów komunalnych po procesach odzysku i recyklingu. Ekonomia i Środowisko, 2, 154–165.
4. Johari A., Ahmed S.I., Hashim H., Alkali H., Ramli M. 2012. Economic and environmental benefits of landfill gas from municipal solid waste in Malaysia. Renew Sustain Energy Rev, 16, 2907–2912.
5. Johri R., Rajeshwari K.V., Mullick A.N. 2011. Technological option for municipal solid waste management. In: Wealth from Waste: Trends and Technologies. LaL B., Priyangshu M.S. (ed.) TERI Press, 342–378.
6. Jurczyk Ł., Koc-Jurczyk J. 2014. Zmiany podejścia do składowania odpadów a generowanie odcieków składowiskowych. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 16, 31–40.
7. Kostecka J. 2013. Self evaluation on the way to retardation of pace of life and resources transformation. Problems of Sustainable Development, 8(2), 93–102.
8. Kostecka J., Koc-Jurczyk J., Garczyńska M. 2016. Rozważania na temat zrównoważonej gospodarki odpadami. Polish Journal for Sustainable Development, 20, 105–117. DOI: 10.15584/ pjsd.2016.20.12.
9. Ng W.P.Q., Lam H.L., Varbanov P.S., Klemeš J.J. 2014. Waste-to-Energy (WTE) network synthesis for Municipal Solid Waste (MSW). Energy Convers Manage, 85, 866–874.
10. Noor Z.Z., Yusuf R.O., Abba A.H., Abu Hassan M.A., Mohd Din M.F. 2013. An overview for energy recovery from municipal solid wastes (MSW) in Malaysia scenario. Renew Sustain Energy Rev, 20, 378–384.
11. Tan S.T., Ho W.S., Hashim H., Lee C.T., Taib M.R., Ho C.S. 2015. Energy, economic and environmental (3E) analysis of waste-to-energy (WTE) strategies for municipal solid waste (MSW) management in Malaysia. Energ Conversi Manage, 102, 111–120.
12. Tan S.T., Lee C.T., Hashim H., Ho W.S., Lim J.S. 2014. Optimal process network for municipal solid waste management in Iskandar Malaysia. J Clean Prod, 71, 48–58.
13. Tanaka M. 2014. Municipal solid waste management in Japan. In: Pariatamby A., Tanaka M. (ed.) Municipal solid waste management in Asia and the Pacific Islands, Springer Singapore, 157–171.
14. Wójcik W. 2014. Charakterystyka odpadów komunalnych w oparciu o badania morfologiczne odpadów dla miasta Rzeszowa. In: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 4. Traczewska T.M., Kaźmierczak B. (ed.) Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 994–1013.
15. Wojdyga K., Chorzelski M., Mirosz L., Wagner R. 2014. Przyszłość to odpad i kogeneracja. Energetyka Cieplna i Zawodowa, 4, 66–71.
16. Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelamch S. 2012. Procesy termiczne utylizacji odpadów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
17. Rand. T., Haukohl J., Marxen U. 2000. Municipal Solid Waste Incineration: Requirements for a Successful Project. World Bank Technical Paper No. 462.
18. European Commission (EC) Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Waste Framework Directive).
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 1052).
20. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
21. Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego I kwartał 2015. GUS 2015a.
22. Ochrona Środowiska 2015. GUS 2015b.
23. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego. Rzeszów 2012.
24. Wójcik B. Plan gospodarki odpadami dla miasta Rzeszowa na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015. Rzeszów 2008.
25. Wójcik B. Oznaczenie składu morfologicznego odpadów pochodzących z Miasta Rzeszowa, Dębica – Rzeszów, Sprawozdania z lat 2009–2012. Rzeszów 2013.
26. www.avfallsverige.se: Swedish waste management association. Towards a greener future with Swedish. Waste-to-energy. Malmo, 2014. (date of entry 08.10.2016).
27. www.ec.europa.eu Municipal waste generation and treatment, by type of treatment method.http://epp. eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableActiondo?t ab=table&plugin=1&pcode=tsdpc240&language= en (date of entry 08.06.2016).
28. www.ecrzeszow.pgegiek.pl (date of entry 08.09.2016).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-02f26844-9993-4093-b56e-b132b39877ea
Identyfikatory
DOI 10.12911/22998993/68300