PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ obciążenia i rodzaju paliwa zasilającego silnik rolniczy o zapłonie samoczynnym na jego wielkości szybkozmienne

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of the load and the kind of fuel powering the agricultural engine about the self-ignition on its fast-changeable sizes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zamierzeniem autora było przeprowadzenie badań eksperymentalnych i symulacyjnych, dotyczących zastosowania do zasilania silników rolniczych o zapłonie samoczynnym paliwami pochodzenia roślinnego, bez dokonywania modernizacji konstrukcyjnej silników. Celem badań była ocena wpływu zasilania silnika PERKINS 1104C-44 olejem napędowym ON (EKODIESEL-ULTRA-B) oraz porównawczo czterema olejami roślinnymi (olejem rzepakowym OR- 100%, olejem słonecznikowym OSŁ-100%, sojowym OS-100% i olejem lniankowym zwanym rydzowym) OLN-100%) na wielkości szybkozmienne jego pracy. Badania prowadzone były na bazie charakterystyk prędkościowych zewnętrznych i obciążeniowych z wykorzystaniem stanowiska hamownianego wyposażonego w system pomiarowy wielkości szybkozmiennych. W badaniach wykonano pomiar przebiegu zmian ciśnienia w cylindrze, ciśnienia w przewodzie wtryskowym i wzniosu iglicy wtryskiwacza dla 100-cykli jego pracy. Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników o zapłonie samoczynnym wymaga dużych dokładności pomiarów wielkości diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami w aspekcie ekonomicznym, energetycznym oraz ekologicznym.
EN
Carrying out experimental and simulation, concerning applying examinations was planning the perpetrator for powering agricultural engines about the self-ignition with fuels of the plant origin, without accomplishing the structural modernization of engines. An assessment of the influence of powering the engine was an aim of examinations 1104C-44 PERKINS with ON diesel (EKODIESEL-ULTRA-B) and comparatively with four vegetable oils (with OR-100% rape oil, OSŁ-100% sunflower oil, soya OS-100% and oil of camelia sativa OLN-100% OLN-100%) to fast-changeable sizes of its work. Examinations were conducted on the basis of characteristics outside and load with using the post hamownianego equipped with the measuring system of fast-changeable sizes. In examinations a measurement of the course of changes in the pressure was made in the top hat, pressures in the injection wire and wzniosu of netting needle of the injector for 100-cycle of his work. Using fuels about all sorts properties physicochemical to engines about the self-ignition requires the considerable accuracies of the measurements of diagnostic sizes in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning engines out powered with these fuels in the economic, energy and environmental aspect.
Rocznik
Strony
401--415, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Radom, walorl@wp.pl
Bibliografia
  • 1. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Interpolacja rzeczywistego wykresu indykatorowego silnika o zapłonie samoczynnym za pomocą funkcji sklejanych”. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Nr 4/2012. s. 43-51.
  • 2. Dokumentacja techniczna stanowiska badawczego.
  • 3. Kruczyński S., Orliński P., Biernat K.: Olej lniankowy jako biopaliwo do silników o zapłonie samoczynnym, Przemysł Chemiczny 91/1/2012, s.111-113, ISSN 0033-2496.
  • 4. Kruczyński S., Orliński P., Biernat K.: Fizykochemiczne właściwości mieszanek alkoholi z bioestrami oraz ich wpływ na emisję toksycznych składników spalin z silnika o zapłonie samoczynnym, Przemysł Chemiczny 91/2/2012, s.217-219, ISSN 0033-2496.
  • 5. Orliński P., Orliński S.: Wpływ zasilania silnika rolniczego mieszaniną oleju napędowego z biobutanolem na jego efektywne wskaźniki pracy. TRANSCOMP – XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT. Zakopane–grudzień 2011. Płytka CD
  • 6. Orliński S.: Wpływ zasilania silnika rolniczego PERKINS 1104c-44 paliwami estrowo etanolowymi na wybrane parametry procesu wtrysku i spalania w aspekcie ekologicznym, IX Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka Systemy Transportowe Bezpieczeństwo w Transporcie. Wydział Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej. Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Szczyrk, 17-20 kwietnia 2012 r. str. 1761-1768. LOGISTYKA 3/12.
  • 7. Orliński S.: Wpływ zasilania silnika rolniczego PERKINS 1104c-44 paliwami estrowo etanolowymi na wybrane parametry procesu wtrysku i spalania w aspekcie ekologicznym, IX Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka Systemy Transportowe Bezpieczeństwo w Transporcie. Wydział Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej. Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Szczyrk, 17-20 kwietnia 2012 r. str. 1761-1768. LOGISTYKA 3/12.
  • 8. Świadectwo jakości badanych paliw, Zakład Produktów Naftowych, WMTiW, Politechnika Radomska, Radom 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-02ea9f00-edbd-4d81-bfec-df8b3c46b0f7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.