Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-02e7a128-acd8-4697-9fd8-4311c6786ae4

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw i łańcuch wartości : próba usystematyzowania koncepcji

Autorzy Frankowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Logistics chain, supply chain and value chain : an attempt to systematize the concepts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozważania zawarte w artykule wpisują się w dyskurs naukowy dotyczący definiowania pojęć w aspekcie podejścia łańcuchowego jako formy współdziałania przedsiębiorstw. Celem artykułu jest próba usystematyzowania koncepcji łańcucha logistycznego, łańcucha dostaw i łańcucha wartości w kontekście współdziałania przedsiębiorstw na rynku. Na bazie przeprowadzonej krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej przedstawiono genezę podejścia łańcuchowego oraz dokonano analizy definicji głównych łańcuchów. Wzięto pod uwagę konfigurację cech łańcucha, do których należą: struktura podmiotowa, przedmiot przepływu oraz cele, zakres czynnościowy i obszary współdziałania uczestniczących podmiotów. Wnioski płynące z badań umożliwiają wyodrębnienie łańcucha logistycznego oraz zidentyfikowanie go jako niezbędnego trzonu łańcucha dostaw i łańcucha wartości. Jednocześnie badania wskazują na coraz większą względność koncepcji łańcucha dostaw i łańcucha wartości oraz coraz większą trudność w zdefiniowaniu granicy pomiędzy tymi pojęciami.
EN Article is a part of the scientific discourse concerning the chain approach concepts as a form of cooperation between enterprises. It attempts to systematize the concepts of the logistics chain, supply chain and value chain in the context of cooperation between enterprises on the market. On the basis of a literature review the genesis of chain approach is presented, as well as the analysis of the definition of the indicated chains. The conclusions of the study allow to extract the logistics chain and to identify it as an essential element of the supply chain and value chain. At the same time studies show the increasing relativity of the concept of supply chain and value chain and increasing difficulty in defining the boundary between these concepts.
Słowa kluczowe
PL łańcuch logistyczny   łańcuch dostaw   łańcuch wartości  
EN logistics chain   supply chain   value chain  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2015
Tom Nr 31
Strony 77--91
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Frankowska, M.
Bibliografia
1. Bair J., Editor’s Introduction: Commodity Chains in and of the World-System, „Journal of World-Systems Research, American Sociological Association” 2014, Vol. 20 (1). Benoun M., Héliès-Hassid M.L., Distribution, Acteurs et Stratégies, Economica, Paris 1993.
2. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998.
3. Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005.
4. Coyle J.J., Bardi E., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
5. Czakon W., Model biznesu operatora a orkiestracja sieci, w: Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami, red. J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice 2010.
6. Fabbe-Costes N., Colin J., Paché G., Faire de la recherche en logistique et ditribution?, Librairie Vuibert, Paris 2000.
7. Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011.
8. Gereffi G., The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How US Retailers Shape Overseas Production Networks, w: Commodity Chains and Global Capitalism, red. G. Gereffi, M. Korzeniewicz, Praeger, London 1994.
9. Gereffi, G., Humphrey, J., Sturgeon, T., The Governance of Global Value Chains, „Review of International Political Economy” 2005, No. 12 (1).
10. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
11. Grégory P., Marketing, Édition Dalloz, Paris 1993.
12. Landry S., La chaîne... c’est comme une histoire, „Logistique& Management” 2005, Vol. 13, No. 1.
13. Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
14. Porter M.E., Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1996.
15. Rodrigue J.P., Comtois C., Slack B., The Geography of Transport Systems, Routledge, New York 2013.
16. Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa 2010.
17. Supply Chains and Total Product Systems: A Reader, red. E. Rhodes, J.P. Warren, R. Carter, The Open University, Blackwell Publishing, Oxford 2006.
18. Tworzenie wartości w klastrze, red. M. Frankowska, PARP, Warszawa 2012.
19. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.
20. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2010.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-02e7a128-acd8-4697-9fd8-4311c6786ae4
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2015.31-05