Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-02dc21d9-5c40-4df7-a4c3-542bfbcde3c7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Projekt struktury funkcjonalnej systemu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Autorzy Kopczewski, R.  Nowacki, G.  Krysiuk, C. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The project of safety system for dangerous goods in road transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Projekt struktury funkcjonalnej systemu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych W artykule przedstawiono problemy zagrożeń, związane z przewozem towarów niebezpiecznych oraz niepokojące dane statystyczne tego rodzaju przewozu. Zaproponowano strukturę funkcjonalną systemu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, co w znaczny sposób może się przyczynić do ograniczenia liczby zagrożeń i awarii, a przypadku ich wystąpienia do lepszego współdziałania służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego.
EN The article presents the threats problems on dangerous goods in road transport and alarming statistics data of mentioned issues. The proposition of the project of safety system for dangerous goods in road transport was stressed. It will permit to improve safety of people and environment and determine methods to limit incidental damages, carriers, receiver and emergency determine methods of cooperation at breakdown place.
Słowa kluczowe
PL transport towarów niebezpiecznych   ładunek niebezpieczny   zagrożenie ekologiczne   bezpieczeństwo ruchu drogowego   przewóz drogowy   struktura funkcjonalna  
EN transport of dangerous goods   dangerous good   road transport   environmental threats   road safety   functional structure  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 10
Strony 45--52
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kopczewski, R.
autor Nowacki, G.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, nowacki@wat.edu.pl
autor Krysiuk, C.
  • Instytut Transportu Samochodowego, Dział Zarządzania Projektami, Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, krysiuk@its.waw.pl
Bibliografia
1. Domańska A., Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
2. Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R., Towary niebezpieczne w transporcie drogowym ADR 2007-2009. Wydawnictwo BUCH-CAR. Błonie, 2007.
3. Grzegorczyk K., Buchcar R., Towary niebezpieczne. Transport w praktyce. ADR 2011-2013. Wydawnictwo Buchcar. Wydanie 1, 2011.
4. Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R.- Towary niebezpieczne w transporcie drogowym Wydawnictwo Buch-Car, Błonie 2007.
5. Grzegorczyk K., Zmiany w przewozie towarów niebezpiecznych. Kwartalnik Towary Niebezpieczne, nr 1/2011.
6. Grzegorczyk K., Przewóz towarów niebezpiecznych. Kwartalnik Towary Niebezpieczne, nr 3/2011.
7. http://www.sgsp.edu.pl/uczelnia/kdrg/zrch/cw/adr_rm.pdf.
8. Kaniewski P., System nawigacji satelitarnej GPS, "Elektronika Praktyczna" nr 2-11, WAT, Warszawa 2006.
9. Michalik J. S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziewulski D., Zając S., Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka nr 10/2009. CIOP, Warszawa 2009.
10. Mały rocznik statystyczny, GUS, Warszawa, 16.07.2014.
11. Narkiewicz J., GPS. Globalny System Pozycyjny, WKiŁ, Warszawa 2003.
12. NIK o niebezpiecznych przewozach,
13. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-niebezpiecznychprzewozach.html [28.02.2012r.]
14. Nowacki G., Walendzik M., Zapewnienie usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych, Czasopismo Logistyka (4/2014).
15. Nowak J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa 2004.
16. Obolewicz A., Wypadki z udziałem przewozów towarów niebezpiecznych z udziałem DPPL, KG PSP 2008.
17. Road freight transport by type of goods. EC, Eurostat statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Road_freight_transport_by_type_of_goods, 10 February 2016.
18. Różycki M., Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych. PPHU Moritz Marek Różycki, 2009.
19. Różyk J., Kradzieże w transporcie towarów, czyli gdzie i jak parkować – część II, TSL Biznes 2/2011.
20. Szulc W., Monitorowanie, "Zabezpieczenia" nr 4/2006 i 5/2006.
21. Szulc W., Systemy monitorowania w transporcie, Politechnika Warszawska, Wydz. Transportu, Warszawa 2005.
22. Tarski I., Ekonomika i organizacja transport międzynarodowego, PWE, Warszawa 1973.
23. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 194, poz. 1629, ze zm.).
24. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Dz. U. Z 2011, nr 227, poz. 1367.
25. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000. nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami).
26. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 276).
27. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r., nr 122, poz. 1321).
28. Wstępne opracowanie. Przewozy ładunków i pasażerów w 2015 r. GUS, Warszawa, 24.05.2016.
29. http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Road_freight_transport_by_type_of_goods 10 February 2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-02dc21d9-5c40-4df7-a4c3-542bfbcde3c7
Identyfikatory