Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-02be55e2-4b29-434f-8594-f6bede8801e0

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Teleopieka jak społeczeństwo informacyjne może zmienić model świadczenia usług medycznych poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Autorzy Frączkowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Telecare how the information society will change the model of health care system by means of ICT technologies
Języki publikacji
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono uwarunkowania oraz oddziaływanie społeczeństwa informacyjnego a także rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies ICT), na stwarzanie możliwości uzupełnienia modelu świadczeń zdrowotnych poprzez wprowadzenie telopieki. Społeczeństwo informacyjne w pełni wykorzystuje elektroniczne środki komunikacji, takie jak internet, zasoby informacyjne i inne formy usług dostępnych poprzez urządzenia mobilne, m.in. GPS, GSM, oraz inne formy tzw. e-usług. Wydłuża się czas aktywności zawodowej, a wielu ludzi coraz więcej czasu poświęca pracy. W wielu krajach obserwuje się zjawisko starzenia się społeczeństwa, wydłużenia aktywności zawodowej i narastania problemów opieki zdrowotnej. Według demografów proces starzenia się społeczeństwa rozpoczął się już w 2005 roku, a jego szczyt przypadnie na lata 2010-2020. W następnej dekadzie w wiek emerytalny (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) osiągnie prawie 2 mln ludzi są to osoby urodzone w powojennym wyżu lat 50. W 2020 roku co piąty Polak będzie emerytem (21%) i to pod warunkiem, że współczynnik narodzin w Polsce będzie utrzymywał się na wyższym poziomie niż obecnie. Sposobem złagodzenia problemów służby zdrowia może być teleopieka, co może przyczynić się do poprawy komfortu życiowego ludzi starszych.
EN Determinants, as well as the influence of information society on the development of Information and Communications Technologies (ICT) is discussed in this paper. It is pointed out that telecare technologies may have several medical benefits in the existing health care systems. Information society exploits electronic mass-media like internet communication and information, as well as various mobile technologies like GPS, GSM and other forms of so called e-services. Many people work more extensively than some years ago. From the other hand, the aging of societies in the developed countries is observed. Demographic data point out that the process of society aging started in 2005 and will be specially extensive in years 2010-2020. In the following decade, 2 million people will reach the retirement age (women: 60 years old, men: 65 years old). In years 2020 every fifth Polish society will be retired (21%), providing that current birth rate will increase. Telecare may help to solve some medical care problems and to improve life standard.
Słowa kluczowe
PL społeczeństwo informacyjne   opieka medyczna   technologie informacyjno-komunikacyjne   telemedycyna  
EN information society   health care   information and communication technologies   telemedicine  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2008
Tom Vol. 14, nr 4
Strony 311--313
Opis fizyczny
Twórcy
autor Frączkowski, K.
  • Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,50-370 Wrocław, tel. +48 (0) 71 320 36-43, kazimierz.fraczkowski@pwr.wroc.pl
Bibliografia
1. D. Batorski: Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.): Diagnoza społeczna 2007, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
2. Europe and the global information society, Bangemann report recommendations to the European, ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=18174
3. http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com96_389_en.pdf
4. K. Frączkowski.: Program e-Zdrowie wspomagający świadczenia usług medycznych telemedycyna, Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 12, 2005, s. 54-58.
5. S. Richard, P.B. Angood, B. Harnett, Ch. Macedonia, R. Merrell: The Physiologic Cipher at Altitude. Telemedicine and Real-Time Monitoring of Climbers on Mount Everest, Telemedicine Journal and e-Health, vol. 6, 2000, s. 303-313.
6. Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, CBOS, Warszawa 2000.
7. A. Wyke: Medycyna przyszłości. Telemedycyna, Cyberchirurgia i nasze szanse na nieśmiertelność, Wyd. Pruszyński i S-ka, Warszawa 2003.
8. Opinia Komitetu Regionów: Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym, C 53/40, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 26.02.2008.
9. K. Frączkowski: Model informatyzacji placówek ochrony zdrowia oraz wyzwania dotyczące e-Zdrowia, Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 12, 2006, s. 120-124.
10. A. Kozierkiewicz: Koło ratunkowe dla szpitali. Od doświadczeń do modelu restrukturyzacji, Wyd. Termedia, 2008.
11. K. Frączkowski: Zapotrzebowanie na kwalifikacje w e-Zdrowiu, [w:]: Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku, red. nauk. T. Kupczyk, Wrocław, PWr Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2006.
12. www.spoleczenstwoinformacyjne.pl
13. G. Krasowski: Telemedycyna, Wyd. Medycyna Rodzinna, vol. 14, 2001, s. 177-178.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-02be55e2-4b29-434f-8594-f6bede8801e0
Identyfikatory