Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-02b0057a-c4cd-4933-9a95-7668f5535149

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Architektura MDGNSS : Przenośny Różnicowy Globalny Nawigacyjny System Satelitarny

Autorzy Dobryakova, L.  Ochin , E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Architecture of MDGNSS : Mobile Differential Global Navigation Satellite System
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pozycjonowanie GNSS i nawigacja mają znaczny wpływ na życie codzienne. Jednym z głównych problemów nawigacji współczesnej, zarówno systemów transportowych załogowych, jak i bezzałogowych jest problem bezpieczeństwa transportu. W celu zwiększania dokładności pozycjonowania transportu wykorzystuje się technologię DGNSS – Różnicowy GNSS, która opiera się na instalacji nieruchomej stacji bazowej przy użyciu znanej pozycji XY z dokładnością geodezyjną. W artykule tym rozpatrywane są zasady architektury MDGNSS – Przenośnego DGNSS, w którym stacja bazowa wykorzystuje konwencjonalny przenośny komputer, obliczający dokładną lokalizację XY poprzez analizę statystyczną wyników jej pozycjonowania w ciągu kilkudziesięciu minut.
EN System The GNSS positioning and navigation have a significant impact on daily life. One of the main problems of modern navigation both manned and unmanned transport systems is a problem of transport safety. To improve the accuracy of positioning of transport used DGNSS technology – Differential GNSS, which is based on setting a fixed base station with a known geodetic position XY. In this article we consider the principles of MDGNSS architecture – Mobile Differential GNSS, in which a base station uses a conventional laptop, defining your location XY accurately, through statistical analysis of its positioning results for several tens of minutes.
Słowa kluczowe
PL pozycjonowanie   dokładność pozycjonowania   nawigacja   GNSS   MDNSS   nawigacyjny system satelitarny   transport bezzałogowy   bezpieczeństwo transportu  
EN Global Navigation Satellite System   positioning   positioning accuracy   navigation   GNSS   MDNS   unmanned transport   transport safety  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 135--141
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Dobryakova, L.
autor Ochin , E.
Bibliografia
1. Михальский В.А., Катенин В.А. Метрология в кораблевождении и решение задач навигации. СПб.: Элмор, 2009. – 288 c. ISBN 5-7399-0147-2
2. Gen. Dyw. Pil. Dr Leszek Cwojdziński. Nowe wyzwanie dla Sił Zbrojnych. Przegląd sił powietrznych NR 02 (062)/2013. http://www.polska-zbrojna.pl/AppData/TinyMceFiles/psp2_2013.pdf
3. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Zakład Informatycznego Wsparcia Logistyki. https://www.itwl.pl/z32
4. Specht C.: System GPS. Biblioteka Nawigacji nr 1. Wydawnictwo Bernardinum. Pelplin 2007.
5. Januszewski J.: Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne. PWN 2010.
6. GPS Standard Positioning Service (SPS) Performance Standard, 4th Edition (now in effect) — September 2008. http://www.gps.gov/technical/ps/2008-SPS-performance-standard.pdf
7. Parkinson B.W. and Spiker J.J. Jr.: 1996, Global Positioning System: Theory and Applications, Volume I, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. http://arc.aiaa.org/doi/book/10.2514/4.866388
8. Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H. and Collins J.: GPS Theory and Practice, 5th edition, Springer Wien New York, 2001.
9. Ochin E.: Detekcja GNSS spoofingu i bezpieczeństwo transportu, część I/AAM, ISSN 1508-7786, nr 2(82)/ 2014, str. 8-10 http://am.szczecin.pl/userfiles/File/aam/AAM%202_82_2014.pdf
10. Ochin E.: Detekcja GNSS spoofingu i bezpieczeństwo transportu, część II/AAM, ISSN 1508-7786, nr 3(82)/ 2014, str. 12-13 http://am.szczecin.pl/userfiles/File/aam/AAM%203_83_2014.pdf
11. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Ochin E.: The analysis of the detecting algorithms of GNSS-spoofing. Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2013, 36(108) z. 2, pp. 30–36 http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/561
12. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Lusznikov E., Ochin E.: The study of the spoofer’s some properties with help of GNSS signal repeater // Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 36(108) z. 2 2013, pp. 159–165. http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/581
13. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Lusznikov E., Ochin E.: The application of satellite compass for GNSS-spoofing detecting // Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2014, 37(109) pp. 28–33 http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/616
14. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Ochin E.: Design and Analysis of Spoofing Detection Algorithms for GNSS Signals // Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 40(112), 2014, pp. 4752 http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789
15. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Ochin E.: Transport safety: the GNSS spoofing detecting using two navigators / Logistyka 3/2014, str. 1328-1331
16. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Ochin E.: The main scenarios of GNSS spoofing and corresponding spoofing detection algorithms / Logistyka 4/2014, str. 2751-2761
17. Dobryakova L., Ochin E.: On the application of GNSS signal repeater as a spoofer / Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 40(112), str. 53-57, ISSN 1733-8670, 2014 http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789
18. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Ochin E.: Antyterroryzm – projektowanie i analiza algorytmów antyspoofingu dla globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych // Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2012, 30(102), pp. 93–101. http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/358
19. Ochin E., Dobryakova L., Lemieszewski Ł. Antiterrorism – design and analysis of GNSS antispoofing algorithm // Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 30(102), 2012, pp. 93–101. http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/358
20. Saeed Daneshmand, Ali Jafarnia-Jahromi, Ali Broumandan, Gérard Lachapelle.: A Low-Complexity GPS Anti-Spoofing Method Using a Multi-Antenna Array. http://plan.geomatics.ucalgary.ca/papers/iongnss2012_sdaneshmand_26sep12.pdf
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-02b0057a-c4cd-4933-9a95-7668f5535149
Identyfikatory