Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-029cb2f1-7d65-4893-b623-2954fba1fe08

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskich

Autorzy Nepelski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Estimating of bearing capacity of subsoil under shallow foundations related to European Standards
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano metodę wyznaczania nośności podłoża gruntowego zgodnie z wytycznymi norm europejskich. Przedstawiono analizę nośności podłoża uzależnioną od parametrów wytrzymałościowych gruntu. Wyniki pokazano w formie graficznej za pomocą wykresów. Rezultaty obliczeń omówiono w odniesieniu do Polskiej Normy PN-81/B-03020 [2]. Dla każdej z nośności oszacowano niezbędne wymiary fundamentu, dla obliczeniowych oddziaływań wyznaczonych zgodnie z wytycznymi Eurokodu [1] i Polskiej Normy [2].
EN The paper presents the calculation method of bearing capacity based on European Standards. The analysis of bearing capacity depends on the strength parameters of soil. Results were presented as a graph "bearing capacity" - "strength parameter". All of the results were compare to Polish Standards. Minimal dimensions of foundation were calculated for every bearing capacity. The design value of an action was calculated on the basis of European and Polish Standards.
Słowa kluczowe
PL projektowanie fundamentów   nośność podłoża   eurokod   porównanie norm  
EN design foundation   bearing capacity of subsoil   European Standards   Eurocode   comparison of standards  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2013
Tom Vol. 12, nr 3
Strony 113--120
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys.
Twórcy
autor Nepelski, K.
Bibliografia
1 PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne
2 PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie
3 PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
4 Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7, Warszawa 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-029cb2f1-7d65-4893-b623-2954fba1fe08
Identyfikatory