PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Trendy rozwoju transportu w Polsce i w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Trends of Transport Development in Poland and European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W marcu 2019 r. opublikowany został raport „Transport in the European Union – Current Trends and Issues”. W raporcie tym przedstawiono wyniki badań dotyczące funkcjonowania rynku transportowego w Unii Europejskiej, jakości infrastruktury oraz wpływu na środowisko naturalne, a także zidentyfikowano problemy wdrażania instrumentów polityki odnoszących się do różnych aspektów rozwoju sektora transportu. Zaprezentowano także kluczowe problemy transportu w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W niniejszym artykule zaprezentowano najważniejsze ustalenia zawarte w raporcie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Wykorzystując dostępne dane statystyczne, rozszerzono interpretację niektórych trendów omawianych w raporcie.
EN
On March 2019, “Transport in the European Union – Current Trends and Issues” report has been published. In the report has been presented results of transport market in European Union, infrastructure quality and impact on the environment and main issues of implementation of transport sector policies. What is more, the main issues of transport of Member States of European Union has been discussed. In the article has been presented main ideas of the report particularly in Poland. Using statistical data, the interpretation of some of the trends discussed in the report has been extended.
Rocznik
Strony
8--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., wykr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
autor
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • 1. Banaszek M., Ekonomia współdzielenia jako alternatywny kierunek rozwoju miast, „Ekonomia Społeczna” 2016, nr 1.
 • 2. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011)144.
 • 3. Dyr T., Pomykała A., Raczyński J., Finansowanie rozwoju sieci TEN-T z instrumentu „Łącząc Europę”, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 4.
 • 4. Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
 • 5. Dyr T., Dyr M., Pomoc publiczna na restrukturyzację kolejowych przedsiębiorstw towarowych, „Technika Transportu Szynowego” 2008, nr 9.
 • 6. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI w., „Technika Transportu Szynowego” 2011, nr 5–6.
 • 7. Dyr T., Kozłowska M., Koszty kongestii w Unii Europejskiej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 1–2.
 • 8. Dyr T., Misiurski P., Ziółkowska K., Costs and benefits of using buses fuelled by natural gas in public transport, „Journal of Cleaner Production” 2019, Vol. 225.
 • 9. Dyr T., Ożóg M., Uwarunkowania rozwoju transportu w Unii Europejskiej, „Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 3.
 • 10. Dyr T., Pomykała A., Plan inwestycji strategicznych dla Europy, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 4.
 • 11. Dyr T., Ziółkowska K., Economic infrastructure as factor of the region’s competitiveness, „Central European Review of Economics & Finance” 2014, Vol. 6, No 3.
 • 12. Dyr T., Ziółkowska K., Jaździk-Osmólska A., Kozłowska M., Economic safety aspects of the road traffic in Poland, „Central European Review of Economics & Finance” 2017, Vol. 21, No. 5.
 • 13. Dyr T., Ziółkowska K., Rozwój infrastruktury ekonomicznej jako czynnik konkurencyjności regionów, Spatium, Radom 2017.
 • 14. Engelhardt J., Liberalizacja dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, [w:] Rucińska D. (red.), Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Wyzwania dla przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • 15. Engelhardt J., Szanse i zagrożenia dla polskiego transportu kolejowego po wejściu w życie ustawy z 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa PKP, [w:] Rucińska D. (red.), Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Wyzwania dla przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • 16. EU transport in figures. Statistical pocketbook 2018, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018.
 • 17. European Aviation Environmental Report 2016, EEA, EASA and Eurocontrol, 2016.
 • 18. Goodwin P., The economic costs of road traffic congestion, A Discussion Paper published by the Rail Freight Group: http://discovery.ucl.ac.uk/1259/1/2004_25.pdf [dostęp: 09.06.2017].
 • 19. Hebel K., Wyszomirski O., Instrumenty zarządzania mobilnością w miastach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2013, nr 48.
 • 20. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskieg Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa w Ruchu. Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich, COM (2017)283.
 • 21. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej. Unia Europejska, która chroni naszą planetę, wzmacnia pozycję konsumentów oraz broni swojego przemysłu i pracowników, COM (2017)675.
 • 22. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa w Ruchu. Zrównoważona mobilność dla Europy: bezpieczna, połączona i ekologiczna, COM (2018)293.
 • 23. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej, COM (2016)501.
 • 24. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Czysta planeta dla wszystkich Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki, COM/2018/773.
 • 25. Paulsson B., Ekberg A., Elfgren L., Upgrading of freight railways to meet operational and market demands, TRA2018, Vienna, 16–19 April 2018.
 • 26. Pawłowska B., External costs of transport in Poland, „Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences” 2018, Vol. 27, No, 1.
 • 27. Pomykała A., Rail Baltica – the project of the century, „Technika Transportu Szynowego” 2018, nr 4 EN.
 • 28. Raczyński J., Szarata A., Uwarunkowania rynkowe i techniczne utworzenia sieci połączeń kolejowych w Europie Centralnej, „Technika Transportu Szynowego” 2018, nr 6.
 • 29. Study on Urban Mobility – Assessing and improving the accessibility of urban areas, Annexe 2: Task 2 Report – Estimation of European Urban Road Congestion Costs, European Union, 2017.
 • 30. Transport in the European Union – Current Trends and Issues. European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, Brussels, March 2019.
 • 31. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym: Dz. U. 1997, nr 96, poz. 591.
 • 32. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”: Dz. U. 2000, nr 84, poz. 948.
 • 33. van Essen H., Schroten A., Otten M., Sutter D., Schreyer C., Zandonella R., Doll C., External Costs of Transport in Europe, Update study for 2008. CE Delft, 2011.
 • 34. Zawieska J., Pieriegud J., Smart city as a tool for sustainable mobility and transport decarbonisation, „Transport Policy”, vol. 63, April 2018.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-026b0b54-215a-4ced-965d-57fa7eeb1f39
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.