Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-024d55ca-e1c4-42ad-87e9-54d86ffc9991

Czasopismo

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Tytuł artykułu

Budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów w środowisku miasta. Kontekstowy potencjał zarządzania logistycznego

Autorzy Szołtysek, Jacek  Otręba, Rafał  Grudzień, Katarzyna 
Treść / Zawartość http://www.gmil.pl/archiwum
Warianty tytułu
EN Building health safety of seniors in the city environment. Contextual potential of logistic management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł poświęcono rozważaniom na temat budowania bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów w mieście. Autorzy wskazują na implikacje procesów demograficznych dla rozwoju miast i pokazują, jak te procesy wpływają na decyzje w zakresie budowania bezpiecznego środowiska życia seniorów. Potencjał zarządzania logistycznego upatrują w tworzeniu warunków do aktywnego starzenia się, ujawniając różne możliwości włączenia logistyki w rozwiązywanie problemów seniorów.
EN The article is focuses on the consideration of building health security for seniors in the city. The authors point to the implications of demographic processes for urban development and show how these processes influence decisions in the area of building a safe environment for senior citizens. The potential of logistic management is seen in creating conditions for active aging, revealing various possibilities of including logistics in solving problems of seniors.
Słowa kluczowe
PL logistyka   zarządzanie logistyczne   miasto   senior   jakość życia  
EN logistics   logistics management   city   senior   quality of live  
Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Rocznik 2019
Tom nr 3
Strony 12--21
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Szołtysek, Jacek
autor Otręba, Rafał
autor Grudzień, Katarzyna
Bibliografia
Balcerowicz, B. (2011). Megatrendy rozwojowe a bezpieczeństwo. (w:) P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010 (Tom II). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
Bocheńska, A. (2015). Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowych w dobie starzejącego się? społeczeństwa. (w:) M. Synowiec-Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski (red.), Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie. Warszawa: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
Główny Urząd Statystyczny (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: Studia i Analizy Statystyczne.
Hryniewicz, J., Witkowski, J., Potrykowska, A. (red.). (2018). Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
Okólski, M. (2010). Wyzwania demograficzne Europy i Polski. Studia Socjologiczne, (4), 199.
Ostojski, J. (2007). Bezpieczeństwo narodowe. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie: Konspekt, (2).
Szołtysek, J., Brdulak, H., Kauf, S. (2017). Miasta dla pieszych. Idea czy rzeczywistość. Texter.
Szołtysek, J. (2016). Logistyka miasta. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Szołtysek, J., Otręba, R. (2015). Wieloaspektowa analiza czynników kształtujących poczucie jakości życia w mieście — jako przesłanka tworzenia polityki logistycznej miasta (w:) J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 383.
Szołtysek, J., Twaróg, S. (2011). Identyfikacja potencjalnych nieciągłości w bezpieczeństwie łańcuchów dostaw krwi w Polsce. Logistyka, (2). 16–19.
Szołtysek, J., Trzpiot, G. (2017). Bezpieczeństwo ludzi starszych w smart city. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 483.
Weissbrot-Kosiarska, A. (2017). W pułapce samotności. Pracownik socjalny wobec wykluczenia samotnych seniorów z lokalnej przestrzeni społecznej. Lublin: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.
World Health Organization (2007). Global Age-friendly Cities: A Guide.
Zdrodowski, B. (2011). Dylematy poznawcze bezpieczeństwa. W: P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010 (Tom II). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
Zwierzchowska, A. (2018). Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej w perspektywie nauk o zdrowiu. W: J. Szołtysek (red.), Jakość życia w mieście. Poglądy interdyscyplinarne. Warszawa: CeDeWu.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-024d55ca-e1c4-42ad-87e9-54d86ffc9991
Identyfikatory
DOI 10.33226/1231-2037.2019.3.2