Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-023dbe49-f901-4da7-b0b6-2d09b3b87b20

Czasopismo

Prace Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Komputerowa symulacja geosekwestracji dwutlenku węgla

Autorzy Stopa, J. 
Treść / Zawartość http://bc.inig.pl:8080/publication/974
Warianty tytułu
EN Computer simulation of the geological sequestration of CO2
Konferencja Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2008 : Zakopane, 15--18.09.2008
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest prezentacja metodyki symulacji komputerowej składowania CO2 dla różnych typów struktur geologicznych (jak: warstwy zawodnione, sczerpane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego). Wskazano na konieczność uwzględnienia specyficznych warunków złożowych, właściwości fizycznych i termodynamicznych płynów złożowych (zwłaszcza składu) a także możliwości reakcji chemicznych wtłaczanego płynu z minerałami skał. W celu realistycznego modelowania wymienionych zjawisk konieczne jest zastosowanie modeli przepływów wielofazowych, wieloskładnikowych płynów ściśliwych w ośrodku porowatym z uwzględnieniem możliwości zmian stanu skupienia i składu chemicznego płynów złożowych, rozpuszczalności CO2 w płynach złożowych i innych zjawisk. W końcowej części artykułu przedstawiono możliwości modelowania geosekwestracji CO2 w systemie Eclipse z uwzględnieniem specjalnych opcji.
EN The aim of this paper is to present the state of the art of the computer simulation of CO2 sequestration in different geological structures. Using geological information known from geological studies, seismic, core analyses and other possible sources, the realistic simulation models may be constructed for an oil, gas or water reservoirs. Specific properties of the reservoir fluids like compositions, densities, viscosities, solubilities, capillary pressures etc. should be used to build a compositional model of the sequestration process. The possible simulation models are compared and commented in the paper. The paper is concluded with some remarks referring to use of the special options of the Eclipse software for modeling of underground carbon storage.
Słowa kluczowe
PL geosekwestracja   CO2   symulacja komputerowa  
EN geological sequestration   CO2   computer simulation  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2008
Tom nr 150 wydanie konferencyjne
Strony 1095--1099
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Stopa, J.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Pruess K. et all. — Numerical Modeling of Aquifer Disposal of CO2. SPE paper 66537, 2001
[2] Stopa J., Lubaś J., Rychlicki S. — Underground storage of acid gas in Poland — experiences and forecasts. 23rd World Gas Conference: 5-9 June 2006, Amsterdam, The Netherlands
[3] Stopa J. — Komputerowa symulacja eksploatacji metanu z pokładów węgla i deponowania gazów w warstwach węglowych. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Tom I, ss. 547-559, 2002
[4] Stopa J., Rychlicki S. — Carbon sequestration and storage in Poland — experiences and forecasts. 19th World Petroleum Congress, 30.06-3.07.2008, Madrid, Spain
[5] Simulation Software Manuals 2007.1, ECLIPSE Technical Description, Schlumberger 2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-023dbe49-f901-4da7-b0b6-2d09b3b87b20
Identyfikatory