Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-022ae086-c69e-4799-b46e-026ce163b0a7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności w miastach

Autorzy Hebel, K.  Wyszomirski, O. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Sustainable Urban Mobility Plan as comprehensive approach of planning urban mobility
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zasadnicze uregulowania ustawowe dotyczące planów transportowych w Polsce. Zestawiono je z wytycznymi unijnymi w zakresie planowania zrównoważonej mobilności, określonymi w najnowszych dokumentach. Pozwoliło to na wskazanie podobieństw i różnic w obu koncepcjach. Scharakteryzowano także etapy planowania zrównoważonej mobilności oraz strukturę planu zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP). Na tej podstawie ustalono, że SUMP jest wyrazem kompleksowego podejścia do planowania mobilności w miastach. Obecne plany transportowe uchwalone przez władze lokalne wybranych polskich miast mogą stanowić podstawę do opracowania planów SUMP, jednak po znacznym skróceniu ich części diagnostycznej i po uzupełnieniu ich o zagadnienia dotyczące ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego oraz zarządzania mobilnością.
EN The paper presents the fundamental legal regulations for the transport plans in Poland. Those standards are compared with the EU guidelines for planning sustainable mobility, defined in current proposal. This made it possible to identify the similarities and differences between the two conceptions. The planning stages of sustainable mobility and the structure of Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) were presented. On this basis, the SUMP is an expression of a comprehensive approach to the planning of urban mobility. The current transport plans enacted by local authorities selected Polish cities can serve as a basis to develop plans to SUMP, but after a significant shortening of the diagnostic part after filling them about issues related to pedestrian, bicycle and automobile and mobility management.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   zarządzanie mobilnością   zrównoważona mobilność   plan transportowy   SUMP  
EN urban transport   mobility management   sustainable mobility   transport plan   SUMP  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 12
Strony 28--31
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Hebel, K.
autor Wyszomirski, O.
Bibliografia
1. Banister D., The Sustainable Mobility Paradigm, "Transport Policy" 2008, No. 1.
2. Biała Księga dla Transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144, Komisja Europejska, Bruksela 2011.
3. Grzelec K., Wyszomirski O., Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin i związków międzygminnych, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2011.
4. Grzelec K., Wyszomirski O., Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie" 2013, nr 143.
5. Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH, Kolonia 2013: www.mobiltyplans.eu (dostęp z dnia 14.07.2014 r.).
6. Michnej M., Zwoliński T., Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej - SUMP w ramach założeń projektu CHALLENGE1.2, "Transport Miejski i Regionalny", 2014, nr 2.
7. Nosal K., Przykłady planów mobilności i ocena ich skuteczności, "Transport Miejski i Regionalny", 2011, nr 1.
8. Transport Publiczny dla zrównoważonej mobilności: oficjalne stanowisko Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP), "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2002, nr 68.
9. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: Dz. U. 2011, Nr 5, poz. 13.
10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873.
11. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym: Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 578.
12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim: Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 576.
13. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95.
14. Wefering F., Rupprecht S., Buhrmann S., Bohler-Beadeker S., Wytyczne. Opracowanie i wdrażanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH, Bruksela 2013, s. 14 [dokument przetłumaczony przez Regionalne Centrum Ekologiczne w ramach Akronim Projektu BUMP; http://www.bump-mobility.eu/ (dostęp z dnia 12.01.2014 r.)].
15. Wołek M., SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej, "Logistyka" 2014, nr 2.
16. Wyszomirski O., Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach a wyzwania transportu miejskiego, "Logistyka" 2014, nr 2.
17. Zielona Księga dla Transportu Miejskiego, W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, COM (2007) 551, Komisja Europejska, Bruksela 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-022ae086-c69e-4799-b46e-026ce163b0a7
Identyfikatory