Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-02203ade-1de9-44b9-a450-7bc9397c7d7a

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Pokrycie terenów zalewowych rzeki Warty i poziom ryzyka powodziowego gmin powiatu poznańskiego

Autorzy Głosińska, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest analiza form pokrycia terenów zalewowych rzeki Warty gmin powiatu poznańskiego oraz określenie ich poziomu ryzyka powodziowego na zasadzie hierarchizacji. Wyodrębniono również grupy gmin o podobnej strukturze form pokrycia terenów zalewowych. Poziom ryzyka powodziowego poszczególnych gmin jest silnie zróżnicowany w zależności od form pokrycia terenów zalewowych.
EN The aim of this paper is analysis the cover forms of the Warta river flood-plains in the Poznań district and assessment the level of individual community flood risk on the basis of their hierarchy. Also separated group of community with similar structure cover forms of floodplains. The flood risk level of individual community greatly varies depending on the cover form of floodplains.
Słowa kluczowe
PL tereny zalewowe   pokrycie terenu   ryzyko powodziowe  
EN floodplains   land cover   flood risk  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2013
Tom nr 149 (29)
Strony 106--121
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Głosińska, E.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Planowania Przestrzennego
Bibliografia
1. BARREDO J. I., 2007. Major flood disasters in Europe: 1950–2005, Nat. Hazards 42, 125–148.
2. BERZ G., KRON W., LOSTE, T., RAUCH E., SCHIMTSCHEK J., SCHMIEDER J., SIEBERT A., SMOLKA A., WIRTZ A., 2001. World Map of Natural Hazards – A Global View of the Distribution and Intensity of Significant Exposures, Natural Hazards 23, 443–465.
3. BRONSTERT, A., NIEHOFF, D., BÜRGER, G.:, 2002. Effects of climate and land-use change on storm runoff generation: present knowledge and modelling capabilities, Hydrological Processes 16, 509–529.
4. CA WALUP: How Urbanization Affects the Water Cycle, The California Water and Land Use Partnership, available at: http://www.coastal. ca.gov/nps/watercyclefacts.pdf. (last access: March 2013).
5. CARLSON, T.N., 2004. Analysis and prediction of surface runoff in an urbanizing watershed using satellite imagery, Journal of the American Water Resource Association, 40(4), 1087–1098.
6. CIOŁKOSZ A., POŁAWSKI Z. F., 2006. Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w drugiej połowie XX wieku, Przegląd Geograficzny Nr 78, 173-190.
7. FELTYNOWICZ M., 2009. Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych [W:] Nowakowska A. (red.), 2009. Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 25-40.
8. GŁOSIŃSKA E., 2012. Struktura zagospodarowania obszarów zalewowych w Poznaniu. [W:] Fortuniak K., Jędruszkiewicz J., Zieliński M. (red.), 2012. Przestrzeń w badaniach geograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 67-75.
9. GUZZETTI F., STARK C., SALVATI, P., 2005. Evaluation of Flood and Landslide Risk to the Population of Italy, Environmental Management 36(1), 15–36.
10. HARVEY G.L., THORNE C.R., CHENG X., EVANS E.P., HAN S.,. SIMM J.D, WANG Y., 2009. Qualitative analysis of future food risk in the Taihu Basin, China, Journal of Flood Risk Management 2, 85–100.
11. HAUKE J., 2009. Analiza statystyczna zależności spójność – konkurencyjność – rozwój regionu wielkopolskiego [W:] Churski R. (red.), 2009. Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego, Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEFVIII/POPT/04/275/09.
12. KOWALCZAK P., KUROSZ P., SOBOLEWSKI Ł., 2010. Powódź w powiecie poznańskim w 2010 roku.
13. KRAKOWIAK-BAL A., 2005. Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych o budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 3/2005, PAN, Kraków, s. 71-82.
14. LERNER L. A., 2007. Assessing global exposure to natural hazards: Progress and future trends, Environmental Hazards 7, 10–19.
15. LUINO F., TURCONI L., PETREA C., NIGRELLI G., 2012. Uncorrected land-use planning highlighted by flooding: the Alba case study (Piedmont, Italy), Natural Hazards Earth System Sciences 12, 2329–2346.
16. ŁOGWINIUK K., 2011. Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce, Economy and Management 1/2011, 7-23.
17. MCCUEN R.H., 2003. Smart growth: hydrologic perspective. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice 129(3), 151–154.
18. POELMANS L., VAN ROMPAEY A., 2009. Detecting and modelling spatial patterns of urban sprawl in highly fragmented areas: A case study in the Flanders–Brussels region, Landscape and Urban Planning 93, 10–19.
19. RISTIC R., KOSTADINOV S., ABOLMASOV B., DRAGICEVIC S., TRIVAN G. , RADIC B., TRIFUNOVIC M., RADOSAVLJEVIC Z., 2012. Torrential floods and town and country planning in Serbia, Natural Hazards Earth System Sciences 12, 23–35.
20. SCHMIDT T. P., GREIVING S., KALLIO H., FLEISCHHAUER M., JARVA J., 2006. Economic risk maps of floods and earthquakes for European regions, Quaternary International 150, 103–112.
21. Studium obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w województwie wielkopolskim, 2009, RZGW.
22. TOYA H., SKIDMORE M., 2007. Economic development and the impacts of natural disasters, Economics Letters 94, 20–25.
23. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z poźn. zm. oraz Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm.).
24. WAANANEN A. O., LIMERINOS J. T., KOCKELMAN W. J., SPANGLE W. E., BLAIR M. L., 1977. Flood-prone areas and land-use planning: selected examples from the San Francisco Bay region, California. US, Geological Survey Professional Paper 942, pp. 75.
25. WALCZYKIEWICZ T., 2002. Priorytety decyzyjne w zakresie realizacji systemów ochrony przeciwpowodziowej, Gospodarka Wodna 2, 61-64.
26. Wytyczne techniczne Bazy Danych Topograficznych, 2008, GUGiK.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-02203ade-1de9-44b9-a450-7bc9397c7d7a
Identyfikatory