PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zabezpieczenie prac związanych z wydobyciem i utylizacją zatopionej broni chemicznej

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Protection of works connected with extraction and destructing dumped chemical weapons
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ocena możliwych skutków obecności broni chemicznej w Morzu Bałtyckim generuje różne poglądy na problem postępowania z zatopioną bronią chemiczną. Do niedawna większość ekspertów twierdziła, że nie ma potrzeby wydobywania broni chemicznej z morza i przewożenia jej na ląd w celu zniszczenia. Skłaniano się do pozostawienia jej w morzu i monitorowania skutków jej oddziaływania na elementy ekosystemu. Przeprowadzone w ostatnich latach badania wykazały obecność bojowych środków trujących w osadach dennych, wodach porowych, a także negatywny wpływ trucizn i ich produktów rozkładu na organizmy bytujące w rejonach zatopienia broni chemicznej. Obecnie wiadomo, że zatopiona broń stanowi zagrożenie nie tylko w przypadku jej wyłowienia przez rybaków lub wyrzucenia na plażę, ale także jest zagrożeniem dla środowiska, w którym ją zdeponowano. Fakt ten spowodował, że w ostatnim czasie zaczęto zastanawiać się, czy decyzja o pozostawieniu broni chemicznej na dnie morza była słuszna. Wiele państw mających podobny problem już wiele lat temu zdecydowało się na oczyszczanie swoich wód z zatopionej w nich broni chemicznej. Być może i państwa nadbałtyckie powinny zrewidować swój pogląd. Postęp techniczny obserwowany w ostatnich latach, zarówno w dziedzinie metod poszukiwania zatopionych obiektów oraz nowych technik i technologii bezpiecznej dla ludzi i środowiska utylizacji trucizn sprawia, że operacje wydobycia niebezpiecznych obiektów i ich niszczenia nie stanowią już takiego zagrożenia jak miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu. W artykule zaprezentowano koncepcję zabezpieczenia prac związanych z bezpiecznym dla ludzi i środowiska systemem niszczenia zatopionej w Bałtyku broni chemicznej.
EN
An assessment of the possible effects of the presence of chemical weapons in the Baltic Sea generates different views on the problem of dumped chemical munitions. Until recently, most experts have argued that there is no need to extract chemical weapons from the sea and transport them ashore for destruction. They decided to leave them in the sea and monitor them effects on elements of the marine ecosystem. Studies carried out in recent years have shown the presence of war toxic agents in bottom sediments, pore waters, and also showed the negative impact of poisons and their degradation products on organisms living in areas of chemical weapons dumping. At present, it is already known that a dumped chemical munition is a threat not only when it is fished by fishermen or thrown to the beach, but it is also a threat to the environment in which it was dumped. This fact has caused that in recent times they began to wonder whether the decision to leave chemical weapons n the bottom of the sea was right. Many countries with a similar problem (USA, Canada, Japan, Italy) have already decided to cleaning their waters from dumped chemical weapons several years ago. Perhaps the Baltic states should revise their views. Technical progress observed in recent years, both in the field of methods of searching for objects dumped in the sea and new techniques and technologies safe for humans and the environment of utilization of poisons, makes the operations of extracting dangerous objects and destroying them no longer as dangerous as it was several decades ago. The article presents the concept of protection of works regarding destruction of chemical weapons dumped in the Baltic Sea.
Rocznik
Tom
Strony
263--285, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, j.fabisiak@amw.gdynia.pl
Bibliografia
 • Bełdowski, J. i in. (2014). CHEMSEA Findings – Results from CHEMSEA Projects – Chemical Munitions Search and Assessment, IOPAN, Sopot.
 • Bełdowski, J. i in. (2016). Arsenic concentrations in Baltic Sea sediments close to chemical munitions. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, Volume 128, 114-122.
 • Bunnet, J.F. (1995). Some problems in the destruction of chemical munitions, and recommendations toward their amelioration – technical report. Pure and Applied Chemistry, vol. 67, 5, 841-858.
 • Grabiec, D. (2018). Hydrografia morska – Quo vadis? Krótkie spojrzenie na kierunki rozwoju hydrograficznych metod i środków pomiarowych. http://www.bhmw.mw.mil.pl/zasoby/ph/pliki/PH_1_Grabiec.pdf dostęp: 02.11.2018 r.
 • Grządziel, A. i in. (2017). Wykrywanie i lokalizowanie obiektów podwodnych sonarem bocznym, jako element bezpieczeństwa żeglugi. Autobusy, 12/2017, 140-143.
 • Grządziel, A. (2004). Pomiary batymetryczne – dawniej i dziś. Przegląd Morski nr 4, Gdynia.
 • Król, S. (2016). Broń chemiczna w drugiej dekadzie XXI wieku. Biuletyn Centrum Szkolenia OPBMR, 4, 6, 1-5.
 • Witkiewicz, Z. (1998). Stan techniczny zatopionej amunicji chemicznej I przewidywane tego konsekwencje. [w:] T. Kasperek (red.) Broń chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim, Gdynia, 36-37.
 • Starostin, L. (1996). Niedestrukcyjne metody badania amunicji chemicznej, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 9 (529), 59 – 80.
 • Washida, A., Kitamura, R. (2006). Destruction of Old Chemical Bombs using DAVINCH TM at Kanda. Japan, CWD presentation, Bruksela.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-020f43e8-721a-4dc7-a3d1-604fca0679f3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.