Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-02074cf8-1c32-455f-b6ca-81f8f0881c85

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Outsourcing w logistyce morskiej

Autorzy Kubicki, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozwój logistyki morskiej, jej struktur funkcjonalnych, struktur przestrzennych i czasowych realizacji, zakresu obowiązków, kosztów, ryzyk i odpowiedzialności morskich operatorów logistycznych generuje potrzeby zapewniające właściwe zarządzanie morskim logistycznym łańcuchem dostaw. Możliwości podmiotu gospodarczego pełniącego funkcje morskiego operatora logistycznego są ograniczone, uwzględniając zasoby pozostające w jego dyspozycji, potrzeby wynikające ze struktur funkcjonalnych pakietu usługowego i rozległości przestrzennych działalności logistycznej, łącznie z zapewnieniem wsparcia dokumentacyjnego i informacyjnego. Narzędzi rozwiązania problemów morskiego operatora logistycznego w koncepcyjnym przygotowaniu lądowo-morskiego łańcucha dostaw dostarcza idea i formy realizacyjne outsourcingu, umożliwiającego wykorzystanie zewnętrznych partnerów do realizacji usług logistycznych w strukturach liniowych i punktowych tego łańcucha. Ponadto struktury przestrzenne i czasowe lądowo-morskiego łańcucha dostaw wymagają obecności operatora lub jego przedstawiciela dla zorganizowania, koordynacji kontroli określonych zadań, szczególnie w newralgicznych strukturach punktowych. W opracowaniu przedstawione zostały możliwości wykorzystania outsourcingu w rozwiązywaniu problemów operatora logistycznego w realizacji funkcji zarządzania i realizacji lądowo-morskich logistycznych łańcuchów dostaw.
EN Development of maritime logistics, its functional structures, spatial and time structures in realization, dimentions in duties, costs, risks and responsibilities of the maritime logistics operator, generate the requirements which allow to conduct proper management with the logistic supply chain. The abilities of the maritime logistic operator are limited, considering the resources under his disposal, the requirements resulting from the functional structures of the service package, the spatial structures and documentation and information support needs. The instruments to solve the problems of maritime logistics operator in conceptual project of the land-sea supply chain are supplied from idea and forms of outsourcing, which make it possible to use the external partners in realization of the logistic services in the linear and point structures of the chain. Additionally, the spatial and time structures of the land-sea logistic supply chain require the presence of the operation or his representatives to organize, coordinate and control of specified functions, specifically in the nevralgic point structures of the chain. In this paper there are presented the possibilities to operate the outsourcing forms and methods to solve the specific problems of logistic operator in realization of the managerial functions operation of the land-sea logistic supply chain.
Słowa kluczowe
PL outsourcing   logistyka morska  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kubicki, J.
  • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
1. Brdulak H.: Outsourcing w logistyce. „Logistyka” 2006 nr 3.
2. Długosz J.: Znaczenie cen w outsourcingu logistycznym. „Logistyka” 2006 nr 3.
3. Ficoń K.: Logistyka morska. Gdynia 2011.
4. Jonkisz A., J. Jaroszyński: Outsourcing logistyczny. „Logistyka” 2008 nr 6.
5. Kubicki J.: Maritime logistics as a field of apphed logistics. Konferencja INTLOG 2006, Gdańsk – Sztokholm 2006.
6. Kuriata A.: Operator logistyczny – próba ujęcia systemowego w dobie przemian [w] red. J. Witkowski: Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian. Wyd. AE, Wrocław 2002.
7. Olszewski J.: Outsourcing logistyczny. Lead Logistics Provides. „Eurologistics” 2003 nr 2.
8. Światowiec J.: Outsourcing w logistyce – stan i perspektywy. „Logistyka” 2006 nr 3.
9. Studia własne. Materiały do wykładu „Logistyka morska”, Akademia Morska Gdynia 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-02074cf8-1c32-455f-b6ca-81f8f0881c85
Identyfikatory