Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-01e582ef-1ed9-4ba0-983b-821a7efb1094

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Analiza przydatności metod pomiaru rezystancji powłok antyelektrostatycznych o nieregularnych kształtach

Autorzy Borowik, L.  Jakubas, A. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of suitability of methods to measure resistance of antistatic coatings with irregular shapes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje wybrane metody badań własności rezystancyjnych powłok antyelektrostatycznych. Omówiono ich przydatność w warunkach przemysłowych. Wyszczególniono wady i zalety zaprezentowanych metod. Zaproponowano system pomiarowo-diagnostyczny, który pozwalałby na wykorzystanie potencjału pomiarowego omówionych metod przy jednoczesnej minimalizacji ich wad. Wskazano potrzebę oszacowania oraz kontroli rezystancji skrośnej i powierzchniowej warstw antyelektrostatycznych jako wykorzystywaną w celach normalizacji oraz spełnienia parametrów jakościowych i ekonomicznych.
EN The paper presents selected research methods resistive properties of anti-static layers. Typical applications of anti-static layers, and the threat posed by static discharge are described. Discusses the usefulness in industrial conditions, and detailed the advantages and disadvantages presented methods. In chapter 3 discusses the method suggested in the Polish Standards [1], fig. 2; four-probe method, fig. 3; van der Pauw'a method [6] fig. 4; comparative method, with a capacity of capacitor [4], and eddy currents [8]. As the main disadvantage of these methods are given the possibility of measuring only in specialized laboratories in the prepared samples. In section 3.6 the author suggests the creation of control and measurement systems to enable testing under operating conditions the object coated anti-static layers. More than a system would enable to carry out measurements on samples of irregular shape. The aim of the development of that system is to simplify the measurement techniques for antistatic coatings, while maintaining the required accuracy, making possible the appropriate selection of coating components and simultaneously lowering its prices.
Słowa kluczowe
PL elektryczność statyczna   powłoki antyelektrostatyczne   rezystancja skrośna   rezystancja powierzchniowa  
EN anti-static layers   surface resistance   volume resistance   resistivity   static electricity   measurement methods  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2014
Tom R. 90, nr 4
Strony 116--119
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., schem., tab.
Twórcy
autor Borowik, L.
  • Politechnika Częstochowska, Instytut Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej, Zakład Metrologii
autor Jakubas, A.
  • Politechnika Częstochowska, Instytut Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej, Zakład Metrologii
Bibliografia
[1] Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN-61340-2-3
[2] Matuszewski K., Najważniejsze zagrożenia powodujące katastrofy w polskich podziemnych zakładach górniczych, Zarządzanie i Ekonomia, 10/2009
[3] Chwaleba A., Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa 2007
[4] Lisowski M., Pomiary rezystywności I przenikalności elektrycznej dielektryków stałych, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2004
[5] Bowlerv N., Huanghgdshg Y., Electrical conductivity measurement of metal plates using broadband eddy-current and four-point methods, Measurement Science and Technology, 16 (2005) 2193–2200
[6] Van der Pauw L. J., A Method of Measuring Specific Resistivity and Hell Effects of Discs of Arbitrary Shape, Philips Research Reports, 1958
[7] Daghero D., extracted from the PhD, Resistivity measurements: the conventional and Van der Pauw techniques
[8] Stec W., Badanie cienkich warstw przewodzących metodą prądów wirowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Elektrotechnika z. 22. Rzeszów 2002
[9] Borowik L., Jakubas A., Metody kontroli właściwości materiałów służących zabezpieczaniu przed elektrycznością statyczną, Śląskie Wiadomości Elektryczne 4/2010
[10] Stec W., Metoda bezstykowego wyznaczania rezystancji cienkich warstw przewodzących. Rozprawa doktorska, AGH, Kraków 2008
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-01e582ef-1ed9-4ba0-983b-821a7efb1094
Identyfikatory
DOI 10.12915/pe.2014.04.26