Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-01c12857-6471-469c-a369-86a5325683a0

Czasopismo

Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska

Tytuł artykułu

Transport drogowy – rola i wybrane aspekty rozwoju infrastruktury (cz. III)

Autorzy Gaca, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Road transport – role and some aspects of development of infrastructure (p. III)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg ekspresowych w celu uzyskania spójnej sieci dróg ruchu szybkiego; eliminację tzw. „wąskich gardeł” ograniczających efektywne wykorzystywanie przepustowości istniejącej sieci dróg; zwiększenie długości sieci dróg dostosowanych do nacisku 115 kN/oś; poprawę stanu technicznego dróg, przebudowę odcinków i miejsc koncentracji wypadków; budowę obwodnic wyprowadzających ruch tranzytowy z obszarów miast.
EN Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways network in the purpose to receive a cohesive high-speed way network, elimination of so called „bottlenecks” cutting effective use of discharge time of existing road network, increasing length of road network adopted to axle load of 115 kN, improvement of technical conditions of roads, reconstruction of sections and places of road accidents concentration, building of ring roads leading out transit traffic from the towns.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura drogowa   autostrada   droga ekspresowa   droga szybkiego ruchu   ruch tranzytowy   praca przewozowa  
EN road infrastructure   motorway   clearway   high-speed way   transit traffic  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
Rocznik 2016
Tom nr 18
Strony 13--15
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Gaca, S.
  • Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej 2008/96/WE. (Dz.U. UE L.319/59)
[2] EU Transport in Figures - Statistical pocketbook http:// ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/ index_en.htm
[3] Gaca Stanisław., K. Jamroz, M. Kieć i inni. 2010-2012. „Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu”. Projekt badawczy POIG.01.01.0210-106/09-01 „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, Politechnika Łódzka/Politechnika Krakowska (manuskrypt).
[4] Gaca Stanisław. 2012. „Badania naukowe i ich rola w przekształcaniu sieci drogowej”. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej „Budownictwo i inżynieria środowiska” 3/2012/1 (59): 69-79
[5] Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020. Dokument przyjęty przez KRBRD uchwałą nr 5/2013 z dnia 20.06.2013 r.
[6] Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) Załącznik do uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 08.09 2015 r.
[7] Straße im 21. Jahrhundert – innovativer Straßenbau in Deutschland. 2012. Bundesministerium für Verkehr, Bau, und Stadtentwicklung, Bonn
[8] Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej http://mib.gov.pl/media/3511/Strategia_Rozwoju_Transportu_do_2020_roku.pdf
[9] 2015. Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-01c12857-6471-469c-a369-86a5325683a0
Identyfikatory