Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-01a931ce-0c03-44a8-be55-e510182d4b4f

Czasopismo

Przegląd Mechaniczny

Tytuł artykułu

Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3-oktawowych za pomocą smartfonów

Autorzy Kozłowski, E.  Młyński, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Measurement of sound pressure level in 1/3 octave bands using smartphones
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Coraz częściej smartfony stają się urządzeniami służącymi do pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego. W pracy przeanalizowano, czy smartfony mogą być także użyte jako urządzenia wspomagające dobór ochronników słuchu. Przeprowadzono pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3-oktawowych za pomocą trzech modeli smartfonów. W badaniach tych korzystano zarówno z wewnętrznych mikrofonów wbudowanych w smartfony, jak również z mikrofonu zewnętrznego dołączanego do smartfonów za pomocą gniazda „jack”. Otrzymane wartości poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3-oktawowych porównano z pomiarami odniesienia przeprowadzonymi z wykorzystaniem miernika poziomu dźwięku. Porównanie to wskazuje, że występują pewne różnice pomiędzy wynikami pomiarów otrzymanych za pomocą smartfonu i miernika poziomu dźwięku. Jednakże po zastosowaniu odpowiedniej korekcji istnieje możliwość stosowania smartfonów jako urządzeń wspomagających dobór ochronników słuchu.
EN More and more often, smartphones are used to measure sound pressure levels. The work has analyzed whether smartphones can also be used to selection of hearing protectors. Sound pressure levels in 1/3-octave bands were measured using three smartphone models. Both internal microphones built into smartphones as well as an external microphone attached to smartphones using the jack connector were used. The obtained values of the sound pressure level in the 1/3-octave bands were compared with reference measurements made using the sound level meter. This comparison indicates that there are some differences between the measurement results obtained with the smartphone and the sound level meter. However, after applying the correction, there is possible to use smartphones to selection of hearing protectors.
Słowa kluczowe
PL hałas   poziom ciśnienia akustycznego   dobór ochronników słuchu   smartfon  
EN noise   sound pressure level   hearing protectors selection   smartphone  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Rocznik 2017
Tom nr 10
Strony 54--56
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Kozłowski, E.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, emkoz@ciop.pl
autor Młyński, R.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, rmlynski@ciop.pl
Bibliografia
[1] Kardous C.-A., P.-B. Shaw. 2016. “Evaluation of smartphone sound measurement applications (apps) using external microphones - A follow-up study”. J. Acoust. Soc. Am.140(4):327-333, http://dx.doi.org/10.1121/1.4964639.
[2] Kardous C.-A., P.-B.Shaw. 2014. “Evaluation of smartphone sound measurement applications.” J. Acoust. Soc. Am. 135(4):186-192, http://dx.doi.org/10.1121/1.4865269.
[3] Robinson D.-P., J. Tingay. 2014. Comparative study of the performance of smartphone-based sound level meter apps. Inter-noise2014.
[4] PN-EN 458:2016 Ochronniki słuchu. Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej. Dokument przewodni.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-01a931ce-0c03-44a8-be55-e510182d4b4f
Identyfikatory
DOI 10.15199/148.2017.10.10