PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej urządzeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru. Cz. 1

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Fire temperature effect on value of input voltage powering electrical equipment and the effectiveness of safety protection of equipment required. Part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te urządzenia. Wśród instalacji elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku wstępują obwody zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru. Przewody tych instalacji narażone są na działanie wysokiej temperatury, przez co muszą one zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej przez czas niezbędny dla funkcjonowania zasilanych urządzeń. Towarzysząca pożarowi temperatura powoduje zmniejszenie przewodności elektrycznej przewodów, co skutkuje pogorszeniem jakości dostarczanej energii elektrycznej objawiającej się nadmiernym spadkiem napięcia oraz pogorszeniem warunków ochrony przeciwporażeniowej tych urządzeń. Artykuł został napisany na podstawie zatwierdzonej w dniu 10.04.2013 roku przez CKNiPE SEP normy SEP „Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru” opracowanej przez autora artykułu oraz dr. inż. Waldemara Jaskółowskiego, który został przyjęty przez CKSI i UE SEP w dniu 21 lutego 2013 roku. Projekt normy powstał na zlecenie Polskiego Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. we Wrocławiu.
EN
Fire safety is one of the most important requirements for modern buildings. It is associated with a number of technical requirements to be met at the design stage. Because the most important part of rescue operations is to evacuate people from the building under the fire, the specific requirements emerges for the construction of the building and for the design of the electrical devices and their power supply installations.Among the electrical equipments installed in the building there are circuits supplying the electrical devices, which must function at the time of the fire.Cables of these installations are exposed to high temperature, but must ensure the continuity of the power supply by the time necessary for the operation of the supplied equipment. The accompanying fire temperature decreases the electrical conductivity of the cables, resulting in the deterioration of the quality of supplied electrical energy represented by the excessive voltage drop and in the deterioration of protection of these devices.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
64--69
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. J. Wiatr, M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka, wyd. 5, DW MEDIUM, Warszawa 2012.
 • 2. DIN 4102-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod wpływem ognia. Podtrzymywanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania.
 • 3. PN-EN 50200:2006 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.
 • 4. Materiały udostępnione przez firmę NIEDAX KLEINHUIS POLSKA Sp. z o.o.
 • 5. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
 • 7. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Instalacje dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 • 8. J. Wiatr., A. Boczkowski, M. Orzechowski, Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach niskiego napięcia, DW MEDIUM, Warszawa 2010.
 • 9. J. Wiatr, E. Skiepko, Dobór przewodów do zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, „elektro.info” 10/2010 – cz. I, „elektro.info” 11/2010 – cz. II.
 • 10. E. Skiepko, Instalacje przeciwpożarowe, wyd. 2, DW MEDIUM, Warszawa 2010.
 • 11. PN-EN 1363-2:2001 Badanie odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.
 • 12. M. Konecki, B. Król, D. Wróblewski, Nowoczesne metody działań ratowniczo-gaśniczych, Warszawa 2003.
 • 13. M. Konecki, Wpływ szybkości wydzielania ciepła i emisji dymu na rozwój pożaru w układzie pomieszczeń, Warszawa 2007.
 • 14. J. Wiatr, M. Orzechowski, Dobór przewodów i kabli w instalacjach niskiego napięcia. Zagadnienia wybrane, wyd. 2, DW MEDIUM, Warszawa 2011.
 • 15. PN-B-02852:2001 Ochrona pożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
 • 16. K. Strzałka-Gołuszka, J. Strzałka, Jakość energii elektrycznej – parametry jakościowe, skutki złej jakości i sposoby poprawy cz. 1, INPE nr 129-130 czerwiec-lipiec 2010.
 • 17. M. Abramowicz, R. G. Adamski, Bezpieczeństwo pożarowe budynków, cz. I, SGSP 2002.
 • 18. www.leonardo-energy.org (december 15,2004 – Page 5 of 9).
 • 19. S. Niestępski, M. Parol, J. Pasternakiewicz, T. Wiśniewski, Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja, OWPW, Warszawa 2011.
 • 20. Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych (zagadnienia wybrane), materiały konferencyjne konferencji jubileuszu 10-lecia „elektro.info”, Warszawa 18 października 2011.
 • 21. N SEP-E 002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
 • 22. J. Strojny, J. Strzałka, Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych, wyd. 2, UWND AGH 2008.
 • 23. Statystyki pożarów prowadzone przez KG PSP: www.kgpsp.gov.pl.
 • 24. PN-EN 50160:2008 Parametry jakościowe napięcia w publicznych sieciach rozdzielczych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0178dc56-85f0-4fac-9231-061a39680d40
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.