Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0171cf40-8e7a-4df7-acbd-1dcf9bc0a7d7

Czasopismo

Przegląd Mechaniczny

Tytuł artykułu

Metoda badań rękawic antywibracyjnych zgodnie z normą EN ISO 10819:2013

Autorzy Zając, J.  Kowalski, P.  Rejman, M. 
Treść / Zawartość http://www.przegladmechaniczny.pl/
Warianty tytułu
EN A method of measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves according to EN ISO 10819:2013
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rękawice antywibracyjne są powszechnie stosowanym środkiem ochrony indywidualnej przed drganiami działającymi na pracownika przez kończyny górne. W normie EN ISO 10819:1996 (PN-EN ISO 10819:2000) sprecyzowano kryteria oceny ich właściwości antywibracyjnych, podano także metodę badań laboratoryjnych i wymagania dotyczące stanowiska badawczego. W 2013 r. do normy wprowadzono wiele zmian, w wyniku których stosowana wcześniej metoda badań uległa dezaktualizacji. Nowe wymagania dotyczą głównie rozszerzonego zakresu częstotliwości drgań, w którym przeprowadzane są pomiary, zwiększonej liczby sygnałów drgań/torów pomiarowych, sygnału testowego oraz sekwencji i liczby pomiarów. W artykule przedstawiono zmiany w metodyce badań rękawic antywibracyjnych wynikające z wymagań wprowadzonych w normie EN ISO 10819:2013.
EN Anti-vibration gloves are the most commonly used means of personal protection against hand-arm vibration. The EN ISO 10819:1996 standard (PN-EN ISO 10819:2000) specifies the criteria for assessing their anti-vibration properties, also provides the laboratory test method and test bench requirements. In 2013 many changes were introduced to the standard, as a result of which the previously applied test method has become obsolete. The new requirements relate mainly to the extended vibration frequency range in which the measurements are carried out, the increased number of vibration/measurement signals, the test signal and the sequence and number of measurements. This article presents changes in the test methodology of anti-vibration gloves resulting from the requirements introduced in EN ISO 10819:2013.
Słowa kluczowe
PL rękawica antywibracyjna   drgania   przenoszenie drgań  
EN anti-vibration glove   vibration   transmissibility of vibration  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Rocznik 2018
Tom nr 3
Strony 44--48
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Zając, J.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut badawczy ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa, jazaj@ciop.pl
autor Kowalski, P.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut badawczy ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa, pikow@ciop.pl
autor Rejman, M.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut badawczy ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa, marej@ciop.pl
Bibliografia
[1] Augustyńska D., P. Kowalski. 2006. "Strategia ochrony pracowników przed drganiami mechanicznymi według nowych przepisów prawnych - europejskich i krajowych". Bezpieczeństwo Pracy, 5 (416). Warszawa: CIOP.
[2] Griffin M.J. 1996. Handbook of Human Vibration. London, San Diego: Academic Press.
[3] Szeszenia-Dąbrowska N., U. Wilczyńska. 2016. "Choroby zawodowe w Polsce w 2015 roku". Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Centralny Rejestr Chorób Zawodowych.
[4] Główny Urząd Statystyczny. "Warunki Pracy w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 r." Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2013-2017.
[5] Wilczyńska U., W. Sobala, N. Szeszenia-Dąbrowska. 2013. "Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w 2012 r". Medycyna Pracy 64(3).
[6] PN-EN ISO 10819:2000 Drgania i wstrząsy mechaniczne. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne. Metoda pomiaru i oceny współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora.
[7] EN ISO 10819:2013 Mechanical Vibration and shock - Hand-arm vibration - Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0171cf40-8e7a-4df7-acbd-1dcf9bc0a7d7
Identyfikatory
DOI 10.15199/148.2018.3.5