Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0162992f-db88-4b9e-8ab4-284fe236912a

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Rola przedsiębiorstw produkcyjnych w finansowaniu ochrony środowiska

Autorzy Słonimiec, J.  Marciniak, K.  Kowalewicz, A.  Szatkowska, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The role manufacturing companies financing environmental protection
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia system finansowania ochrony środowiska za pomocą środków pochodzących z podatków i opłat ekologicznych, uiszczanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Analizuje obowiązujące przepisy oraz rodzaje opłat ekologicznych. Ukazując jednocześnie wysokość stawek za korzystanie ze środowiska przyrodniczego. Ponadto analizuje, także szczegółowy podział wpływów i wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska.
EN This article presents a system of financing environmental protection using funds from taxes and environmental fees, paid by manufacturing companies. Analyzes existing provisions and the types of environmental charges. Appearing at the same time the amount of rates for the use of the natural environment. In addition, analyzes, including a detailed breakdown of revenue and expenditure of the National Fund for Environmental Protection and Water Management in connection with the financing of the tasks of environmental protection.
Słowa kluczowe
PL opłaty ekologiczne   podatki ekologiczne   opłata produktowa   finansowanie ochrony środowiska   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
EN ecological fees   ecotaxes   product fee   financing of environment protection   Fund of Environment Protection and Water Management  
Wydawca STE GROUP
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2014
Tom z. 2 (8)
Strony 211--221
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Słonimiec, J.
  • Uniwersytet Zielonogórski. Koło Naukowe Eko-Zarządzania, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, j.slonimiec@gmail.com
autor Marciniak, K.
  • Uniwersytet Zielonogórski. Koło Naukowe Eko-Zarządzania, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
autor Kowalewicz, A.
  • Uniwersytet Zielonogórski. Koło Naukowe Eko-Zarządzania, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
autor Szatkowska, P.
Bibliografia
1 Bartnicza B., Ptak M.: Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 57.
2 Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczowski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008, s.319.
3 Environmental taxes a statistical guide, European Commission, Luxembourg, 2001.
4 Famielec J.: Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 1 , s. 69.
5 Fiodor B.: Opłaty produktowe jako ekonomiczny instrument internalizacji środowiskowych niekorzyści zewnętrznych – istota, funkcje, cele, [w:] S. Czaja (red.), Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, Biblioteka Ekonomia i środowisko nr 29, Jugowice-Wrocław 2002, s. 79.
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
7 Małecki P.: Opłaty ekologiczne o charakterze sankcji w polskim prawie ochrony środowiska [w:] E. Sidorczuk-Pietraszko (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 2009, s.240.
8 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek za korzystanie ze środowiska w 2014 roku.
9 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014.
10 Opłaty samorządowe w Polsce- problemy praktyczne, [red.] G. Liszewski, Białystok 2010, s.264-266.
11 Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012. Z perspektywą do roku 2016, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa 2008.
12 Ptak M, Podatki ekologiczne a system handlu uprawnieniami do emisji – zagadnienia teoretyczne, [w:] Czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Środowiska i Zasobów Naturalnych (2012), nr 1(41) s. 25.
13 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych.
14 Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku, Warszawa, 2011.
15 Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku, Warszawa, 2012.
16 Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 roku, Warszawa, 2013.
17 Strategia wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej, Ministerstwo Środowiska, 2005.
18 Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza ARIES, Warszawa 2000, s. 25.
19 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
20 Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce, www.ekoportal.gov.pl/, [dostęp: 28.03.2014].
21 O Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, http:// www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/, [dostęp: 28.03.2014].
22 Environmental Taxes, www.oecd.org, [dostęp: 28.03.2014].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0162992f-db88-4b9e-8ab4-284fe236912a
Identyfikatory