PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Pomiary inwentaryzacyjne stalowych wież telekomunikacyjnych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Inventory measurements of steel telecommunication towers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stalowe wieże kratowe są konstrukcjami inżynierskimi o ustrojach przestrzennych i cechuje je przede wszystkim bardzo duży stosunek wysokości do wymiarów poprzecznych. Budowle o konstrukcji wieżowej-kratowej stosuje się jako konstrukcje wsporcze anten, słupy energetyczne, podparcia kominów przemysłowych, a najczęściej jako wieże telekomunikacyjne oraz obserwacyjne — głównie dla monitorowania stanu bezpieczeństwa pożarowego w leśnictwie. Konstrukcje te są bardzo wrażliwe na błędy montażu oraz wymagają zapewnienia wysokiej niezawodności wszystkich elementów. Dla oceny bezpieczeństwa konstrukcji wieży analizuje się stan techniczny poszczególnych elementów oraz geometrię konstrukcji i jej zmiany w czasie. Podstawowym badaniem jest pomiar wychylenia osi wieży od pionu na poszczególnych wysokościach. Same pomiary pionowości dla wież kratowych są często niewystarczające (zwłaszcza dla wież o przekroju kwadratowym bądź prostokątnym). Pomijają one bardzo ważny aspekt, jakim może być skręcenie konstrukcji wokół osi własnej. Dlatego błędem w sztuce jest ograniczenie pomiarów geodezyjnych geometrii wieży kratowej jedynie do wyznaczenia wychylenia osi, bez analizy przestrzennego kształtu poszczególnych krawężników. Inwentaryzacyjnemu pomiarowi geodezyjnemu powinny podlegać poziome przekroje konstrukcji wieży na wybranych wysokościach. Analiza kształtu poszczególnych przekrojów oraz określenie ich wzajemnego skręcenia umożliwiają ocenę deformacji konstrukcji. W poszczególnych przekrojach należy mierzyć narożniki stalowych elementów konstrukcji. Można zastosować metodę wcięć kątowych lub biegunową. Wykorzystanie tachimetrów elektronicznych z bezlustrowym pomiarem odległości ułatwia prowadzenie takich prac. Istotny jest odpowiedni sposób celowania przy pomiarze odległości do narożników. W artykule opisano metodykę pomiaru, sprawdzoną na wielu obiektach. Badania te pozwoliły na ocenę możliwej do uzyskania dokładności wyników.
EN
Steel lattice towers are space structures that are very high relatively to their width. Such constructions are used to support antennas and industrial chimneys or as electrical transmission, telecommunication and observation towers (mainly for monitoring of fire safety in forests). These structures are very sensitive to construction errors and require high reliability of all components. To assess the safety of the tower structure, one needs to analyze the technical condition of individual components and the geometry of the structure and how the geometry changed over time. The basic test is to measure the deflection of the vertical axis of the tower at various heights. Sole verticality measurement of lattice towers are often inadequate — especially for towers of square or rectangular profile. They overlook a very important aspect: torsion around the axis. Therefore, reduction of surveying of a lattice tower only to the measurement of the deflection of its vertical axis without analyzing the spatial shape of the tower is considered as malpractice. The assessment surveying should include a measurement of horizontal cross-sections of the tower structure at selected heights. Analysis of the shape of the individual sections and calculation of their relative rotation makes it possible to assess the deformation of the structure. In particular sections, one should measure corners of steel elements. You can use tacheometry or triangulation method. The use of total stations with mirrorless distance measurement facilitates such work. It is important to use a proper targeting method when measuring distance to the corners. The article describes the measurement methodology proven on multiple objects. These studies made it possible to assess the achievable accuracy of results.
Rocznik
Strony
9--12
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., tab., zdj.
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • PBP EMKA sp. z o.o. Luborzyca k. Krakowa
Bibliografia
 • [1] BN-69/2940-01. Konstrukcje stalowe, maszty oraz wieże radiowe i telewizyjne. Wymagania i badania
 • [2] Ćmie1ewski B., Mąkolski K.: Porównanie geodezyjnych metod klasycznych oraz technologii HDS do określenia odkształceń kratowej konstrukcji masztu. Wiadomości Konserwatorskie, Conservation News, 26/2009, Warszawa
 • [3] ER-01 Instrukcja, Eksploatacja wież i masztów, Telekomunikacja Polska SA Warszawa 1994 r.
 • [4] Klimkowska H., Wróbel A.: Uwagi o wykorzystaniu tachimetrów bezlustrowych w inwentaryzacji architektonicznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 16/2006 s. 297-303
 • [5] PN-B-03204:2002. Konstrukcje stalowe - Wieże i maszty - Projektowanie i wykonanie
 • [6] PN-B-06200:1997. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
 • [7] Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe. Kominy, maszty, wieże. Oficyna Wyd. PWr 2005
 • [8] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. 6: Konstrukcje stalowe. Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 2004
 • [9] Wichtowski B.: Rektyfikacja stalowych wież antenowych na podst. inspekcji okresowych. Referat, XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Szczecin-Międzyzdroje 2007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0156673d-1ead-49cd-a674-833aaea88702
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.