Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-014842af-ee40-4bee-b2c1-45317156c037

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Koncepcja maszynowego formowania ceramicznej warstwy przeciwerozyjnej w rurociągu do transportu pyłów

Autorzy Kozioł, S.  Zbrowski, A. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
EN Idea of a machine for molding a ceramic anti-erosive layer in a pipeline for dust transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono koncepcję urządzenia i metody maszynowego formowania ceramicznej warstwy przeciwerozyjnej w krzywoliniowych elementach rurociągów do transportu pyłów. Zagadnienie dotyczy w szczególności kolan rurociągów zasilających kotły energetyczne pyłem węglowym i odprowadzających stałe produkty spalania. Koncepcja zakłada wykorzystanie układu mechanicznego z aktywnym rdzeniem formującym do nanoszenia warstwy plastycznego, kompozytowego materiału ceramicznego na wewnętrzne powierzchnie kształtowego odcinka rurociągu. Rozważono trzy różne metody prowadzenia rdzenia formującego wewnątrz kształtowego elementu rurociągu. Pozwalają one na uzyskanie równomiernie rozłożonej warstwy ceramicznej z możliwością modyfikowania jej geometrii w celu optymalizacji kształtu z punktu widzenia minimalizowania oporów przepływu lub zapewnienia wysokiej odporności na zużycie. Koncepcja jest wstępnym etapem pracy, której celem jest zbudowanie modelowego urządzenia pozwalającego na doświadczalną weryfikację konstrukcji i parametrów roboczych układu formującego oraz ocenę możliwości zastosowania technologii do seryjnego wytwarzania elementów rurociągów zaopatrzonych w ceramiczną warstwę wewnętrzną o specyficznych właściwościach termicznych i tribologicznych.
EN The article presents the concept of a method and device for molding a ceramic anti-erosive layer in curvilinear elements of pipelines for the transport of dust. The issue particularly concerns the nodes of pipelines supplying power boilers with coal dust and discharging solid products of combustion. The concept involves the use of a mechanical system with active molding core for the application of a layer of a plastic, composite ceramic material onto the inner surface of the pipe section. The authors considered three different methods. They allow one to obtain an evenly distributed ceramic layer with the possibility to modify its geometry in order to optimize the shape, from the point of view of minimizing the flow resistance and providing high wear resistance. The concept is the initial stage of work aimed at the development of a model device that would allow experimental verification of the design and operating parameters of the molding system, and the evaluation of the applicability of this technology for mass production of piping elements fitted with a ceramic inner layer with specific thermal and tribological properties.
Słowa kluczowe
PL rurociągi pneumatyczne   transport pyłów   warstwy przeciwkorozyjne  
EN pneumatic pipelines   dust transport   anti-corrosion layers  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2014
Tom nr 11
Strony 664--666
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Kozioł, S.
  • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom
autor Zbrowski, A.
  • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom
Bibliografia
[1] Kilarski J., Jura S.: Studnicki A.: Problem trwałości niektóry elementów transportu pneumatycznego. Krzepnięcie Metali i Stopów 1999, nr 39, s. 135 - 140.
[2] Jura S., Jura Z.: Łuki rurociągów transportu pneumatycznego odporne na zużycie. Archiwum Odlewnictwa 2002, nr 6, s. 111-126.
[3] Bis Z., Gajewski W., Kobyłecki R., Leszczyński J.: Wyznaczanie chwilowych i średnich prędkości ziaren w warstwach fluidalnych. Materiały Konferencyjne XVI Zjazdu Termodynamików, Koszalin 1996, s. 115-124.
[4] Hejwowski T.: Nowoczesne powłoki nakładane cieplnie odporne na zużycie ścierne i erozyjne. Politechnika Lubelska, Lublin 2013.
[5] Rzadkosz S., Staszczak L.: Mikrostruktura i właściwości stopów na łopatki rzutowe oczyszczarek strumieniowo-ściernych. IX Konferencja Odlewnicza TECHNICAL 2006, Nowa Sól 2006, s. 5-12.
[6] http://www.densit-wearcon.com/DensitPDFs/WearConDensitWearFlexlnstallationManual
[7] http://www.wumig.pl/upload/pliki/pdf/catalogue-pl.pdf
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-014842af-ee40-4bee-b2c1-45317156c037
Identyfikatory