Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0116da30-67cb-437e-956f-385727541925

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Wpływ struktury mikrowypełniaczy krzemionkowych na właściwości elektryczne i mechaniczne kompozytów epoksydowych

Autorzy Brzeziński, H.  Górecki, Lech  Halama, Agnieszka  Kolasińska, Ewa  Warycha, Joanna 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN The influence of micronsized fillers based on silica on electrical and mechanical properties of epoxy composites
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wyroby epoksydowe stosowane w elektrotechnice, jako elementy izolacyjne, powinny charakteryzować się wysoką wytrzymałością elektryczną i mechaniczną. Kompozycja epoksydowa, po utwardzeniu nie spełnia takich wymagań. Dlatego też materiały te wypełnia się dodatkami mineralnymi, wśród których najpopularniejsze są te bazowane na tlenku krzemu. W artykule porównano wpływ trzech mikrowypełniaczy (mączka kwarcowa, mączka bazaltowa, chelcedonit) w kompozytach z matrycą dianową na właściwości mechaniczne (wytrzymałość na zginanie) oraz elektryczne (wytrzymałości na przebicie). Kompozyty otrzymywano z zastosowaniem takiej samej technologii przetwórstwa, wprowadzając 60% wag. dodatków w postaci czystej lub mieszanej. Dodatkowo, zbadano właściwości termiczne i morfologiczne zastosowanych wypełniaczy z użyciem metod: analiza termiczna i mikroskopia skaningowa.
EN Epoxy – based products applied in electrotechnical engineering as insulating elements, should be highly mechanical and electrical resistant. Neat , cured epoxy resin, however, does not reach sufficient parameters. Thus, these materials are being reinforced by addition of mineral fillers, where the most popular are based on silicon dioxide. In the article, the influence of three micronsized fillers (silica flour, basalt flour, chalcedonite) with the epoxy matrix were compared. All composites were prepared according to the same technology. The fillers were added in the amount of 60 %wt, as well as mixed and incorporated in the summary amount equal 60 %wt. As a basis of comparison, the values of mechanical and electrical resistance were taken. Additionally, morphological (SEM) and thermal analysis of the fillers were done.
Słowa kluczowe
PL kompozyty epoksydowe   mączka kwarcowa   mączka bazaltowa   chalcedonit  
EN epoxy composites   silica flour   basalt flour   chalcedonite  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 1 (121)
Strony 33--36
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Brzeziński, H.
  • Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61 50-369 Wrocław, h.brzezinski@iel,wroc.pl
autor Górecki, Lech
  • Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61 50-369 Wrocław
autor Halama, Agnieszka
  • Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61 50-369 Wrocław
autor Kolasińska, Ewa
  • Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61 50-369 Wrocław, e.kolasinska@iel.wroc.pl
autor Warycha, Joanna
  • Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61 50-369 Wrocław
Bibliografia
[1]. P. Penczek „Chemia i Technologia Żywic Epoksydowych” WNT 2002, (rozdz. 1.1.-1.3., 3.2., 6.1., 8, 9).
[2]. I. Gruin „Materiały Polimerowe”, PWN 2003, rozdz.2. Podstawy Nauki o Polimerach, 3. Dodatki Specjalne i Modyfikatory.
[3]. J. J. C. Fothergill, L. A. Dissaado, J. K. Nelson “Nanocomposite Materials for Dielectric Structures” Conference on Electrical Ins. and Dielectric Phenomena, Jan. 2002.
[4]. J.K. Nelson, Y. Hu “Nanocomposite Dielectrics-Properties and Implications” J.Phys.D: Appl. Phys. 38 (2005), s.213-222.
[5]. M. Roy, J.K. Nelson, R.K. MacCrone, L.S. Schandler “Polymer Nanocomposite Dielectrics-The Role of the Interface” IEEE Trans. on Diel. and El. Insulation, Vol.12, Aug 2005, s.629-643.
[6]. J. K. Nelson, Y. Hu “The Impact of Nanocomposite Formulations on Electrical Voltage Endurance”, Proceedings of the IEEE International Conference on Solid Dielectrics Vol. 2, Issue , 5-9 July 2004 s.832 - 835.
[7]. J.K. Nelson, J.J.C. Fothergill “Internal Charge Behavior of Nanocomposites” Nanotechnology 15 (2004), s. 586-595.
[8]. Karta Techniczna Mk1-s, Mag Kwarc 2007.
[9] Karta Techniczna Crusil M20, Crusil, 2018
[10]. http://obrmelchior.eu/skala-bazaltowa/.
[11]. PN-EN ISO 178:2011 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu.
[12]. PN-EN 60243-1:2013-12 Wytrzymałość elektryczna materiałów elektroizolacyjnych – Metody badań -- Część 1: Badania przy częstotliwości sieciowej.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0116da30-67cb-437e-956f-385727541925
Identyfikatory