Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0115229e-8e70-407a-9ca2-5c3e120d77ee

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Budownictwo

Tytuł artykułu

Structural health monitoring of a rail bridge structure impacted by mining operation

Autorzy Bętkowski, P.  Bednarski, Ł.  Sieńko, R. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=830
Warianty tytułu
PL System monitorowania konstrukcji mostu kolejowego poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczej
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Structures located in areas affected by mining operation are subjected to movements and tilting. Continuous monitoring of the structure's response to these forces allows for the control of their impact on the technical condition of the structure. In the case of railway structures, the measurements may allow further determination of the impact of modifications to the geometry of the structure on the track. This paper presents the results of observing indications of Structural Health Monitoring installed on an actual bridge construction under which mining operations were being conducted.
PL Obiekty zlokalizowane na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej ulegają przemieszczeniom i przechyłom. Ciągłe monitorowanie odpowiedzi obiektu na wymuszenia pozwala kontrolować ich wpływ na stan techniczny konstrukcji. W przypadku obiektów kolejowych pomiary mogą umożliwiać dodatkowo określanie wpływu zmiany geometrii konstrukcji na torowisko. W artykule zaprezentowano doświadczenia z obserwacji wskazań systemu monitorowania zainstalowanego na rzeczywistym obiekcie mostowym, pod którym prowadzona była eksploatacja górnicza.
Słowa kluczowe
PL system monitorowania konstrukcji   SHM   deformacje górnicze   most   pomiar przemieszczeń  
EN structural health monitoring   SHM   mining deformations   bridge   displacement measurement  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Rocznik 2014
Tom R. 111, z. 6-B
Strony 15--27
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Bętkowski, P.
  • Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology
autor Bednarski, Ł.
  • AGH University of Science and Technology
autor Sieńko, R.
  • Institute of Building Materials and Structures, Faculty of Civil Engineering, Cracow University of Technology
Bibliografia
[1] Bętkowski P., Obserwacja i naprawa dwuprzęsłowego stalowego mostu kolejowego położonego na terenach górniczych, [w:] Ochrona obiektów na terenach górniczych, praca zbiorowa (monografia) pod red. A. Kowalskiego, GiG, Katowice 2012, 17–25.
[2] Kadela M., Bednarski Ł., Wytyczne obserwacji ciągłej obiektów zlokalizowanych na terenach górniczych, Przegląd Górniczy, 8/2014, 78–84.
[3] Parkasiewicz B., Monitoring przemieszczeń elementów budowlanych w warunkach prowadzenia eksploatacji górniczej na przykładzie obserwacji wiaduktu w Rudzie Śląskiej, Przegląd Górniczy, 8/2012, 83–91.
[4] Kadela M., Systemy monitorowania obiektów liniowych na terenach górniczych, Materiały z konferencji naukowo technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Brenna 2013, 163–172.
[5] Salamak M., Weseli J., Radziecki A., Monitoring of highway bridges in areas under mining exploitation influence, 5th International Conference on Current and Future Trends in Bridge Design, Construction and Maintenance, Beijing, China, 17–18 September 2007, 469–478.
[6] Sieńko R., Monitorowanie konstrukcji budowlanych a wzrost ich bezpieczeństwa, Przegląd Budowlany, 4/2007.
[7] Instrukcja ITB 443/2009. System kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie. Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych, Warszawa 2009.
[8] Salamak M., Obiekty mostowe na terenach z deformującym się podłożem w świetle kinematyki brył, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0115229e-8e70-407a-9ca2-5c3e120d77ee
Identyfikatory