PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Relation Between Shear Stress and Shearing Time in Selected Lubricant Compositions

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zależność naprężenia stycznego od czasu ścinania wybranych kompozycji smarowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents the results of studies of the influence of fillers introduced into lubricating greases on changes in values of shear stresses in resulting lubricant compositions. These fillers were powders of graphite, molybdenum disulphide, and PTFE. They are added to grease to improve their tribological properties. They also impact the rheological properties of lubricating compositions, especially on the course of the shear stress, whose value decreases with the duration of the flow of these compositions. Knowledge of changes in the value of this stress is essential in designing central lubrication systems in which these compositions may be used. Tests were performed on lithium grease without fillers as well as on a composition of this grease with the fillers mentioned above. Measurements were carried out using a Rheotest 2.1 rheometer by changing the shearing time at selected gradients of shear rate. Test results have shown that both the kind of filler and the shearing time have an impact on the value of shear stress in the tested lubricant composition.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wypełniaczy wprowadzanych do smarów plastycznych na zmianę wartości naprężenia stycznego powstałych kompozycji smarowych. Wypełniaczami tymi były proszki grafitu, dwusiarczku molibdenu oraz PTFE. Dodawane są one do smarów dla poprawy ich właściwości tribologicznych. Wpływają też na właściwości reologiczne kompozycji smarowych, a szczególnie na przebieg naprężenia stycznego, którego wartość maleje w miarę upływu czasu przepływu tych kompozycji. Znajomość zmian wartości tego naprężenia jest istotna podczas projektowania układów centralnego smarowania, w których te kompozycje mogą być stosowane. Badaniom poddano smar litowy bez wypełniaczy oraz kompozycje tego smaru z wymienionymi wypełniaczami. Pomiary prowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1, zmieniając czas ścinania przy wybranych wartościach gradientu tego ścinania. Wyniki badań wykazały, że rodzaj wypełniacza jak też czas ścinania mają wpływ na wartość naprężenia stycznego w badanej kompozycji.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
25--33
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor
 • The President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz; Politechnic Faculty, Department of MBM; ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, Poland
Bibliografia
 • 1. Czarny R., Biernacki K.: Badania właściwości reologicznych kompozycji smarów plastycznych z wypełniaczami MoS2 i PTFE. [Research on rheological properties of plastic grease compositions with MoS2 and PTFE fillers]. Tribology. No. 3/2002, pp. 811–818.
 • 2. Czarny R.: A Method for the Determination of the Limiting Stress in Greases. 2nd World Tribology Congress. 2001 Vienna, Austria, CD-ROM.
 • 3. Czarny R., Paszkowski M.: The influence of graphite solid additives, MoS2 and PTFE changes in shear stress values in lubricating greases. Journal of Synthetic Lubrication 2007;24, pp. 19–29. John Wiley& Sons, Ltd.
 • 4. Czarny R.: The Influence of Surface Material and Topography on the Wall Effect of Grease. Lubrication Science 2002, Vol. 14, no. 2, pp. 255–274.
 • 5. Czarny R., Paszkowski M., Knop P.: The Wall Effect in the Flow of Commercial Lubricating Greases. Transactions of the ASME. Journal of Tribology. July 2016, Vol. 138,031803, pp. 1–6.
 • 6. Czarny R.: Influence of fillers on the rheological properties of their compositions with lubricating greases. Tribology, no. 3/2017, pp. 47–55.
 • 7. Eswaraiah V., Sankaranarayanan V., Ramaprabhu S.: Graphene-based engine oil nanofluids for tribological applications. ACS Applied Materials & Interfaces 2011, 3(11), pp. 4221–4227.
 • 8. Khalil W., Mohamed A., Bayoumi M., Osman T. A.: Tribological properties of dispersed carbon nanotubes in lubricant. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures 2016, 24(7), pp. 479–485.
 • 9. Krawiec S.: Wpływ synergizmu wybranych napełniaczy w smarze na zwiększenie trwałości ślizgowych węzłów maszyn. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. [The effect of synergism of selected fillers in grease on increasing the durability of sliding machine nodes. Publishing House of Wroclaw University of Technology.] Wrocław 1998.
 • 10. Krawiec S.: Kompozycje smarów plastycznych i stałych w procesie tarcia stalowych węzłów maszyn. Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Seria: Monografie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. [Compositions of greases and solid lubricants in the friction process of steel machine nodes. Scientific Works of the Institute of Machine Design and Operation at the Wrocław University of Technology. Series: Monographs. Publishing House of the Wroclaw University of Technology.] Wrocław 2011.
 • 11. Zhang W., Zhou M., Zhu H., Tian Y., Wang K., Wei J., Wu D.: Tribological properties of oleic acid-modified graphene as lubricant oil additives. Journal of Physics D: Applied Physics 2011, 44(20), pp. 205–303.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-00f6c30f-e200-4a28-bf2c-67f6d12e8484
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.