PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przepisy oraz normy dotyczące projektowania, wykonywania oraz utrzymywania dachów i stropodachów

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Provisions and standards concerning the design, execution and maintenance of roofs and flat roofs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie polskich i europejskich norm dotyczących projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów i stropodachów. W pierwszej części zostały w nim omówione ustawowe przepisy ustawy Prawo Budowlane, a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i dyrektywa Rady dotycząca tego zagadnienia. Część druga poświęcona jest przepisom wykonawczym, a trzecia normom wymienionym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które zostały przytoczone w obszernej tabeli.
EN
The subject of the article is a discussion of Polish and European standards concerning the design, execution and maintenance of roofs and fiat roofs. The first part includes a discussion of the statutory provisions of the Polish Construction Law, as well as the regulation of the European Parliament and the directive of the Commission related to this issue. Part two is devoted to implementation provisions, and the third part concerns itself with standards listed in the regulation of the Polish minister of infrastructure on conditions, to which buildings and their placement should correspond, which were quoted in a broad table.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Strony
42, 44--46
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., tab.
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU 1994 nr 89 poz. 414).
 • 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
 • 3. Dyrektywa Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L88 z 4.04.2011, s. 5, z pózn. zm.).
 • 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 • 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DzU 1999 nr 74, poz. 836).
 • 6. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (DzU 2002 nr 169, poz. 1386).
 • 7. PN-EN 1990:2004, „Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji".
 • 8. PN-EN 1991-1-1:2004, „Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach".
 • 9. PN-EN 1991-1-3:2005, „Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem".
 • 10. PN-EN 1991-1-4:2005, „Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru".
 • 11. PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 „Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków".
 • 12. PN-EN 1995-l-2:2008/NA:2010, „Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru".
 • 13. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania"
 • 14. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania".
 • 15. PN-EN 335-1:2007, „Trwałość drewna i materiatów drewnopochodnych. Definicje klas użytkowania Część 1. Postanowienia ogólne"
 • 16. PN-EN 335-2:2007, „Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas użytkowania. Część 2. Zastosowanie drewna litego".
 • 17. PN-EN 335-3:2007, „Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas użytkowania. Część 3. Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia biologicznego. Zastosowanie płyt drewnopochodnych".
 • 18. PN-EN 338:2011, „Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości".
 • 19. PN-EN 350-2:2000, „Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego".
 • 20. PN-EN 351-1:2009, „Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Część 1. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony".
 • 21. PN-EN 460:1997, „Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna sosnowego w klasach zagrożenia".
 • 22. PN-EN 14081-1:2007 (PN-EN 14081-1:2016-03), „Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Część 1. Wymagania ogólne".
 • 23. PN-B-82-02402:1982, „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach".
 • 24. PN-B-82-02403:1982, „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".
 • 25. PN-B-83-03430:1983/Az3:2000, „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania".
 • 26. PN-B-02361:2010, „Pochylenia połaci dachowych".
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-00eb9ba0-3da8-4f28-9911-eda4dc09f6cb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.