Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-00551239-28fa-4e4b-a60c-404d3baa544b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Straty czasu związane z przesiadką na węźle komunikacyjnym

Autorzy Dźwigoń, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The Losses of time related to the change of the transport means at the interchange node
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę przesiadek dokonywanych na dużym dwupoziomowym węźle komunikacyjnym. Częścią przesiadki jest przejście pomiędzy przystankami. Omówiono zakres pomiarów, które w takim przypadku obejmują ruch pieszy. Czasy przejścia i dojścia do przystanków są miarą dostępności do węzła. Są również elementem oceny jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej. Wyniki mogą być przydatne w analizach symulacyjnych funkcjonowania węzła. Przesiadce towarzyszy niepewność związana z punktualnością kursowania linii oraz koniecznością przekraczania jezdni. Dobrze zaprojektowana infrastruktura zwiększa efektywność korzystania z transportu miejskiego.
EN The article presents an analysis of the change of the transport means made on a large two-level interchange node. The part of the change is transition between stops. The article discusses the scope of the measurements, which in this case include pedestrian traffic. The transition time and the time access to the stops constitute the measures of the interchange node availability as well as the element of the assessment of the quality of the public transport operation. The results may be use in the simulation analysis of the interchange node operation. The change of the transport means is accompanied by the uncertainty associated with punctuality of lines running and with the need to cross the road. Well designed infrastructure increases the efficiency of the use of urban public transport.
Słowa kluczowe
PL węzeł komunikacyjny   jakość   przesiadki   ruch pieszy   komunikacja miejska   transport miejski   transport zbiorowy  
EN transport hub   quality   transfers   urban transport   public transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 570--573
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Dźwigoń, W.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Systemów Komunikacyjnych, wdzwigon@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Dźwigoń W.: Efficiency of escalators in public transport, Logistyka, vol. 4, pp. 2781-2789 2014.
2. Dźwigoń, W.: Kryterium oceny bezpieczeństwa w ocenie węzłów przesiadkowych, Transport Miejski i Regionalny nr 6/2012.
3. Gaca S., Suchorzewski W. Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, WKiŁ, Warszawa 2008.
4. Husarek P., Palus W.: Analiza funkcjonowania węzłów przesiadkowych w transporcie zbiorowym. Transport Miejski i Regionalny nr 11/2005.
5. Krukowski P., Olszewski P.: Wskaźnikowa metoda oceny węzłów przesiadkowych transportu publicznego, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”, Poznań-Rosnówko 2011.
6. Rudnicki A.: Jakość komunikacji miejskiej,. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Kraków 1999.
7. Starowicz W.: Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Kraków 2007.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-00551239-28fa-4e4b-a60c-404d3baa544b
Identyfikatory