Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0010fdbb-daa5-4003-a1dc-7ac28f94d135

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Zasady sporządzania projektu geotechnicznego związanego z likwidacją osuwisk w drogownictwie

Autorzy Batog, A.  Hawrysz, M. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/pl/strona-glowna/
Warianty tytułu
EN Geotechnical drafting rules relating to the reconstruction of the road landslide
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W roku 2012 wprowadzono nowe przepisy dotyczące ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych, zmieniające m.in. zasady dokumentowania badań podłoża gruntowego oraz projektowania i rozwiązywania problemów geotechnicznych. Zmiany te związane są z dostosowaniem krajowych przepisów stosowanych w budownictwie do Eurokodów. Jedną z nowych form dokumentacji jest projekt geotechniczny. W artykule omówiono szczegółowo zasady jego sporządzania. Podano przykład opracowania projektu geotechnicznego związanego z likwidacją osuwiska drogowego.
EN New national regulations were introduced in 2012 for determining the conditions of the foundation of buildings, which have changed the rules for drawing up the geotechnical documentation, the design rules and solving rules of geotechnical problems. These changes are related to the adaptation of national legislation used in civil engineering to the Eurocodes. One of the new forms of documentation is the geotechnical design. The paper describes the principles its preparation. Is an example of the development of geotechnical design related to the reconstruction of the road landslide.
Słowa kluczowe
PL osuwiska drogowe   stateczność skarp   projekt geotechniczny   materiały źródłowe  
EN road landslide   slope stability   geotechnical design  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2013
Tom Nr 3
Strony 10--13
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il.
Twórcy
autor Batog, A.
autor Hawrysz, M.
Bibliografia
1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne –Część 1: Zasady ogólne
2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
3. PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. Załącznik krajowy NA
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Dz.U. z dn. 25.04.2012 poz. 463
5. Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 163, poz. 981
6. Norma PN-86/B-04481. Badania próbek gruntu
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0010fdbb-daa5-4003-a1dc-7ac28f94d135
Identyfikatory